Acțiuni în desfășurare

1. Întocmire contract

  Perioada de desfășurare Adresa

Branșamente 

individuale   

Noiembrie  2017

B-DUL DECEBAL - parțial

STR. BERZEI - parțial

STR. CUZA VODĂ - parțial

STR. ELECTROLIZEI - parțial

STR. FLORILOR - parțial

ALEEA DOBROGEI - parțial

ALEEA FILATURII - parțial

Abonați casnici Noiembrie 2017

2. Înlocuire contoare 

  Perioada de desfășurare Adresa
Branșamente individuale

15 - 19 ianuarie 2018

STR. PLAIULUI

STR. DEALUL CRUCII

STR. PRIVIGHETORII

STR. FERĂSTRĂULUI

ALEEA PLAIULUI

Asociatii de proprietari

-

-

Agenți economici -

-

3. Lucrări de exploatare și întreținere

a rețelelor de apă 

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice

rețele de apă potabilă

15 - 19 ianuarie 2018

STR. LUNCI

STR. BARAJULUI

STR. PĂSTRĂVULUI

STR. PĂDURARILOR

STR. RÂULUI

STR. AFINEI

STR. ARINULUI

STR. GUTINULUI

Lucrări de spălare rețele

de apă potabilă

15 - 19 ianuarie 2018

STR. LUNCI

STR. BARAJULUI

STR. PĂSTRĂVULUI

STR. PĂDURARILOR

STR. RÂULUI

STR. AFINEI

STR. ARINULUI

STR. GUTINULUI

4. Lucrări de exploatare și întreținere

a rețelelor de canalizare

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice 

rețele de canalizare

15 - 19 ianuarie 2018

BD. DECEBAL

STR. CULTURII

STR. PETRE DULFU

STR. IOAN SLAVICI

STR. DIMITRIE CANTEMIR

STR. ȘTEFAN CEL MARE

STR. DRAGOȘ VODĂ

Lucrări de spălare rețele

de canalizare

15 - 19 ianuarie 2018

BD. BUCUREȘTI

STR. VASILE ALECSANDRI

STR. VICTORIEI

STR. CULTURII

STR. NARCISELOR

STR. 1 MAI

STR. SIMION BĂRNUȚIU

STR. SOMEȘULUI

Verificări și revizii la SPAU-ri 15 - 19 ianuarie 2018

SP 4 - SAT CHECHIȘ 

Lucrări de curățare și spălare a gurilor de scurgere 15 - 19 ianuarie 2018

STR. GĂRII

STR. GHEORGHE BILAȘCU

STR. 22 DECEMBRIE

STR. ȘCOLII

STR. 8 MARTIE

STR. BARAJULUI