Acțiuni în desfășurare

1. Actualizare contract

  Perioada de desfășurare Adresa

Branșamente 

individuale

(blocuri - parțial) 

Mai  2018

B-DUL UNIRII - blocurile: 7, 8, 12A, 14, 19

B-DUL DECEBAL - blocurile: 5, 9

STR. BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

STR. CIPRIAN PORUMBESCU

STR. GĂRII - blocurile: 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 27, 29, 31, 33

STR. HORTENSIEI

STR. NICOLAE IORGA

STR. DRAGOȘ VODĂ - blocul 7A

STR. OITUZ - blocurile: 6, 6A, 6B, 7, 8, 8A, 8B, 9

STR. PĂȘUNII

PIAȚA REVOLUȚIEI

ALEEA SERELOR

Abonați casnici

(case - parțial)

Mai 2018

STR. COLONIA TOPITORILOR - parțial

STR. FERĂSTRĂULUI - parțial

STR. HORTENSIEI - parțial

STR. MIHAI EMINESCU- parțial

STR. OȚELARILOR - parțial

STR. PĂȘUNII- parțial

STR.PRIVIGHETORII - parțial

STR.PROGRESULUI - parțial

STR. ȚEBEA - parțial

STR. TEIULUI - parțial

STR. CLOȘCA - parțial

STR. TINERETULUI- parțial

STR. VALEA CERBULUI - parțial

STR. VASILE LUCACIU - parțial

STR. VALEA STEJARULUI- parțial

STR.ZEFIRULUI- parțial

2. Înlocuire contoare 

  Perioada de desfășurare Adresa
Branșamente individuale

21 mai - 25 mai 2018

STR. BANULUI

STR. ALBA IULIA

STR. OȚELARILOR

STR. MOGOȘA

Asociatii de proprietari

21  mai - 25 mai 2018

STR. BANULUI

STR. ALBA IULIA

STR. MOGOȘA

STR. OȚELARILOR

Agenți economici 21 mai - 25 mai 2018

STR. BANULUI

STR. ALBA IULIA

STR. MOGOȘA

STR. OȚELARILOR

3. Lucrări de exploatare și întreținere a rețelelor de apă

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice

rețele de apă potabilă

21 mai - 25 mai 2018

STR. VASILE LUCACIU

STR. ELIBERĂRII

STR. ELECTROLIZEI

STR. SUDULUI

STR. OBORULUI

STR. PHOENIX

STR. POSFUNDUȘ

STR. OLTULUI

STR. NISIPARILOR

ALEEA ELECTROLIZEI

Lucrări de spălare rețele

de apă potabilă

21 mai - 25 mai 2018

STR. VASILE LUCACIU

STR. ELIBERĂRII

STR. ELECTROLIZEI

STR. SUDULUI

STR. OBORULUI

STR. PHOENIX

STR. POSTFUNDUȘ

STR. OLTULUI

STR. NISIPARILOR

ALEEA ELECTROLIZEI

4. Lucrări de exploatare și întreținere

a rețelelor de canalizare

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice 

rețele de canalizare

21 mai - 25 mai 2018

BD. TRAIAN

STR. MACULUI

STR. MĂRĂȘEȘTI (CASE)

STR. VASILE LUCACIU

STR. MINERILOR

STR. INDUSTRIEI

STR. BAZALTULUI

COMUNA DUMBRĂVIȚA

SAT CHECHIȘ

Lucrări de spălare rețele

de canalizare

21 mai - 25 mai 2018

STR. TOPAZULUI

STR. BAZALTULUI

COMUNA DUMBRĂVIȚA

SAT CHECHIȘ

Verificări și revizii la SPAU-ri 21 mai - 25 mai 2018

SP 7 - CULCEA

Lucrări de curățare și spălare a gurilor de scurgere 21 mai - 25 mai 2018

STR. 1 MAI

STR. HOREA

STR. IZVOARE

STR. UNIVERSITĂȚII

STR. LUMINIȘULUI

STR. ELECTROLIZEI

STR. NISIPARILOR

STR. OLTULUI