Acțiuni în desfășurare

1. Întocmire contract

  Perioada de desfășurare Adresa

Branșamente 

individuale   

Noiembrie  2017

B-DUL DECEBAL - parțial

STR. BERZEI - parțial

STR. CUZA VODĂ - patțial

STR. ELECTROLIZEI - parțial

STR. FLORILOR - parțial

ALEEA DOBROGEI - parțial

ALEEA FILATURII - parțial

Abonați casnici Noiembrie 2017

2. Înlocuire contoare 

  Perioada de desfășurare Adresa
Branșamente individuale

16 - 20 OCTOMBRIE 2017

COMUNA GROȘI 

Asociatii de proprietari

-

-

Agenți economici 16 - 20 OCTOMBRIE 2017

COMUNA GROȘI 

3. Lucrări de exploatare și întreținere

a rețelelor de apă 

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice

rețele de apă potabilă

20 - 24 noiembrie 2017

STR. COSMONAUȚILOR

STR. SATURN

STR. NEPTUN

STR. URANUS

STR. JUPITER

STR. GARII

STR. PETRU RAREȘ

STR. BUCOVINEI

Lucrări de spălare rețele

de apă potabilă

20 - 24 noiembrie 2017

STR. COSMONAUȚILOR

STR. SATURN

STR. NEPTUN

STR. URANUS

STR. JUPITER

STR. GARII

STR. PETRU RAREȘ

STR. BUCOVINEI

4. Lucrări de exploatare și întreținere

a rețelelor de canalizare

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice 

rețele de canalizare

20 - 24 noiembrie 2017 STR. BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

STR. ROZELOR

STR. HORTENSIEI

STR. PROGRESULUI

STR. VICTORIEI

STR. GEORGE COȘBUC

Lucrări de spălare rețele

de canalizare

13 - 17 noiembrie 2017

STR. BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

STR. ROZELOR

STR. SERELOR

STR. MELODIEI

STR. RAPSODIEI

STR. FLORILOR

Verificări și revizii la SPAU-ri 20 - 24 noiembrie 2017

SP 13 - CORUIA

Lucrări de curățare și spălare a gurilor de scurgere 20 - 24 noiembrie 2017

STR. VICTOR BABEȘ

STR. IULIU MANIU

STR. CLOȘCA

STR. ION LUCA CARAGIALE

STR. DRAGOȘ VODĂ

ALEEA FILATURII

ALEEA ROTUNDĂ