Istoric Vital

10.2010
Finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului ISPA pentru contractul "Reabilitarea stației de epurare din municipiul Baia Mare".

10.2009
Finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului ISPA pentru contractul "Reabilitarea stației de tratare a apei din municipiul Baia Mare";

2008
Se încheie Contractul de delegare a gestiunii cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Maramureș cu obiectul principal de activitate “furnizarea serviciilor de apă canal“ în localitățile județului Maramureș.- Modernizare și reabilitare Stația de tratare a apei Baia Mare – Program ISPA;

2005
Majorarea capitalului social al SC VITAL prin aportul orașelor Sighetu Marmației, Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tg.Lăpuș, Tăuții Măgherăuș, Vișeu de Sus;

1998 – 2009
Contorizarea consumurilor de apă ale populației Baia Mare;

1997
Înființarea SC VITAL SA (prin desprinderea din RASP URBIS RA) cu capital social integral deținut de municipiul Baia Mare;

1995
Comasarea regiilor de servicii publice locale în cadrul RASP URBIS RA, forma de organizare pentru serviciul de apă canal fiind cea a unei direcții;

1993
Se finalizează lucrările la noul turn de amestec al reactivilor cu o capacitate de 750 l/sec;

1990
Se înființează RAGC VITAL RA Baia Mare regie autonomă cu obiect de activitate “furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă – canalizare respectiv de salubritate în municipiul Baia Mare;

1989
Stația de epurare atinge capacitatea de 1900 l/sec. treapta mecanică și 1350 l/sec. treapta biologică;

1988 
Uzina de apă atinge capacitatea de 1350 l/sec prin punerea în funcțiune a celei de-a II – a etape de extindere. Pe strada Griviței se finalizează lucrările la rezervoarele 2 x 8000 mc;
Rețelele de distribuție apă potabilă ajung la 269 km;

1980
Rețelele de distribuție apă potabilă ating 168 km. Apar primele neajunsuri create de capacitatea redusă a conductelor de transport în cartierul Săsar și a rezervoarelor care pentru zona inferioară de presiune nu au capacitatea necesară pentru compensarea debitelor orare;
Se îmbunătățește regimul de presiune în rețeaua de distribuție prin realizarea unor conducte magistrale (str.Minerilor, Bd.Unirii – Bd. Republicii, str. Grănicerilor, V.Alecsandri);
Se pune în funcțiune aducțiunea de rezervă Dn 1000 mm Berdu – Uzina de apă cu o capacitate de 950 l/sec;

1975 
Este pusă în funcțiune a II-a etapă de extindere, Uzina de apă atingând capacitatea de 850 l/sec;
Se pune în funcțiune conducta magistrală Dn 800 mm PREMO în lungime de 6,0 km;

1973
Intreprinderea Comunală Baia Mare se transformă în Exploatarea de Gospodărie Comunală Baia Mare;

1970
Se extind rețelele de apă în noile cartiere : Decebal, Micro Gară și Bogdan Vodă, atingând lungimea de 116,2 km;

1967
Se pune în funcțiune Uzina de apă cu o capacitate de 320 l/sec., două rezervoare de câte 5.000 mc, stația de reactivi și laboratorul pentru analize chimice și biologice;
Se pune în funcțiune Stația de epurare a apelor reziduale cu o capacitate de 600 l/sec., rețeaua de canalizare ajungând la 70 km;

1964 
Se pune în funcțiune Sistemul hidrotehnic Firiza – Strâmtori, lacul de acumulare creat având un volum util de 14,5 milioane mc. apă;
Odată cu dezvoltarea industriei și construcției de locuințe, rețeaua de distribuție se extinde la 87 km;

1953
Se pune în funcțiune strația de tratare cu o capacitate de 60 l/sec., rețeaua de distribuție crescând la 46,3 km;

1951 
Încep lucrările la prima stație de tratare (Uzina veche);

1950 
Ia ființă Intreprinderea de Gospodărie Comunală Baia Mare, orașul având circa 21.000 locuitori, de distribuția apei beneficiind 1000 de locuitori;
Debitul asigurat este de 15 l/sec., lungimea rețelelor de apă fiind 36,9 km;

1938
Conducta de aducțiune și rețeaua de distribuție ating lungimea de 35,0 km, fiind alimentată cu apă zona Centru vechi: (Monetaria și fantâna publică);

1910
Încep lucrările la primele rețele de apă și canalizare, sursa de apă fiind cele trei izvoare captate din munții Gutîi, la 18 km de Baia Mare;