Stația de epurare a apelor uzate Baia Mare

Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Baia Mare este amplasată la limita de vest a orașului, pe malul stâng al râului Săsar. 

Odată cu dezvoltarea social-economică a municipiului Baia Mare, s-a impus și dezvoltarea sistemului de canalizare și colectare a apelor uzate (menajere, industriale preepurate și pluviale), și necesitatea epurării acestora. Astfel, în anii: 

  • 1965 a început execuția primei Stații de Epurare a apelor uzate, dimensionată la o capacitate de 600 l/s având doar treapta mecanică.
  • 1980 extinderea Stației de Epurare cu treapta mecanică la 1900 l/s și execuția treptei biologice la capacitatea de 1350 l/s .
  • 2008-2010 Stația de Epurare a fost reabilitată prin programul ISPA la o capacitate de 1450 l/s și cuprinde treapta mecanică și treapta biologică (treapta primară și treapta secundară).

              

  • 2011-2015 SC VITAL SA  a implementat proiectul de investiţii “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş” proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi care face parte din Axa Prioritarǎ 1 „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

Contractul finantat din programul POS Mediu a urmarit si a indeplinit realizarea treptei terţiare de tratare a apelor uzate, în vederea încadrării în cerinţele unui emisar senzitiv, conform cerinţelor UE privind apele de suprafaţă senzitive.

Stația de epurare a municipiului Baia Mare este o stație mecano-biologică (tratarea biologică avansată a azotului şi carbonului, precum şi tratarea chimică a fosforului), fiind proiectată pentru o capacitate de 163.300 l.e. și asigură epurarea apelor uzate colectate din aglomerarea Baia Mare.

Debitele caracteristice ale stației de epurare sunt:

- Qzi med = 909 l/s;

- Qzi max (treapta mecanică) = 2832 l/s;

- Qzi max (treapta primară) = 1448 l/s;

- Qzi max (treapta biologică) = 662 l/s. – capacitate calculata pentru 104.500 l.e.

Stația de epurare cuprinde 2 linii (trepte) de epurare, după cum urmează:

  • linia de epurare a apei;
  • linia de tratare a nămolului care cuprinde și linia biogazului.

Linia de epurare a apei:

Treapta de epurare mecanică - Qzi max (treapta mecanică) = 2832 l/s

Treapta de epurare mecanică (pretratare) cuprinde următoarele echipamente:

Grătare rare, grătare dese, bazine rectangulare de separare nisip şi grăsimi

Treapta de epurare primară - Qzi max (treapta primară) = 1448 l/s

            Echipamente principale instalate: - 2 poduri racloare cu colector de spumă

                                                             - 2 deversoare pentru preaplinul apei decantate

Treapta secundară de epurare biologică - Qzi max (treapta biologică) = 662 l/s

Treapta secundară de epurare biologică a fost realizată în două etape.

În primă etapă au fost realizate două bazine având un volum de 9250 mc. Aceste bazine au fost integrate și adaptate procesului de eliminarea azotului și fosforului.

În a doua etapă au fost realizate 2 bazine (volum total 13700 mc) de nămol activ. Bazinele din a doua etapă includ zone anoxice și aerate cu o circulație a biomasei tip „flux piston”. Aerarea se realizeaza prin intermediul difuzorilor de aer cu bule fine, amplasați pe radierul bazinelor biologice.

Decantoare secundare:

- 4 decantoare secundare, D = 45m;

Măsurarea debitului și punctul de prelevare a probelor din efluent:

  • Debitmetru tip Venturi montat în canalul de evacuare apă tratată către emisar.

Linia de tratare a nămolului:

Îngroșător nămol primar

         - 1 îngroșător (concentrator) pentru nămol primar.

Este utilizat un singur îngroșător cu scopul tratării strict a nămolului provenit de la decantoarele primare. Cel de-al doilea este utilizat ca bazin de omogenizare pentru cele două tipuri de nămol îngroșat primar și biologic în exces îngroșat mecanic.

Stație de îngroșare mecanică nămol în exces

Acest post asigură îngroșarea mecanică a nămolului în exces:

- 2 îngroșătoare cu bandă (o unitate activă și una în rezervă);

- stație de pompare pentru transferul nămolului îngroșat omogenizat către bazinul de omogenizare.

Stația de preparare și dozare polielectrolit:

           - 1 unitate preparare polimer pentru îngroșarea nămolului în exces;

           - 3 pompe de dozare soluție polimer pentru echipamentele de deshidratare.

Instalație pentru dozare polielectrolit pentru îngroșătoarele mecanice:

           - 2 pompe de dozare pentru echipamentele de îngroșare mecanică.

Bazin de omogenizare:

           - 1 bazin de omogenizare D = 14 m, H apa = 3 m;

Bazine de fermentare a nămolului (metantancuri):

           - 4 bazine de fermentare (metantancuri) anaerobă Vutil = 1500 m3 fiecare (3 reabilitate și 1 nou)

Deshidratarea mecanică a nămolului fermentat:

          -  2 filtre-presă cu bandă;

          - 1 unitate automată de preparare şi dozare polimeri;

          - 1 bazin de stocare apă potabilă pentru spălarea filtrelor-presă;

          - transportoare nămol deshidratat;

          - stocarea temporară a nămolului deshidratat:

- containere pentru nămol;

- zona de stocare provizorie.

 Biogazul:

Rezervorul de biogaz (V = 1200 m3) și arzătorul de gaz

Instalație de cogenerare și încălzire:

- unitate de cogenerare;

- centrală termică.

Stația de epurare dispune de echipamente moderne atât pentru epurarea apelor uzate cât și pentru tratarea nămolului rezultat.

           

Procesul tehnologic de epurare a apelor uzate și tratarea nămolului este urmărit, controlat și coordonat prin sistemul SCADA,  permite monitorizarea și controlul stației de epurare atat pe plan local cat si de la distanțã. Prin intermediul acestei aplicații se poate urmări în timp real funcționarea stației, cu ajutorul ecranelor sinoptice, se pot lua la cunoștință alarmele declanșate sau evenimente, în momentul în care acestea au loc, cu ajutorul paginilor de alarme și se pot urmări valorile parametrilor, atât sub formă tabelară, cât și sub formă grafică, din Dispeceratul central al stației.

În cadrul Stației de Epurare există un laborator dotat cu aparatură modernă pentru monitorizarea permanentă a indicatorilor de calitate din apa uzată epurată descărcată în râul Săsar, astfel încât să păstrăm un mediu nepoluat.