Descriere

SC Vital SA implementează în perioada 2011-2015, proiectul de investiţii “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş” proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi care face parte din Axa Prioritarǎ 1 „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

Proiectul va fi implementat în 8 localităţi din judeţul Maramureş grupate în 6 aglomerǎri: Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Seini, Târgu Lăpuş şi Cavnic.

În judeţul Maramureş cadrul instituţional este integral implementat, în conformitate cu cerinţele POS Mediu. Entitatea creată este “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Maramureş” iar Operatorul Regional este “SC Vital SA”. Contractul de delegare privind gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare a fost semnat şi pus în aplicare din octombrie 2008.

În vederea implementǎrii Proiectului, SC VITAL SA, în calitate de Beneficiar al finanţării POS Mediu, va asigura un sistem de management şi control adecvat.

În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, judeţul Maramureş beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune pentru extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în valoare de 119.868.031 EURO, iar finanţarea este preconizată a se realiza astfel

Aglomerarea Baia Mare

 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă (110.121 m) şi apă uzată (122.017 m) în Baia Mare
 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă (16.800 m) şi apă uzată (11.368 m) în Baia Sprie
 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă (8.938 m) şi apă uzată (9.656 m) în Tăuţii Măgherăuş
 • Staţie nouă de tratare a apei în Firiza
 • Reabilitarea staţiilor de tratare a apei din Baia Sprie
 • Instalaţie nouă de clorinare şi rezervor stocare apă în Tăuţii Măgherăuş (Bozânta Mare)
 • Rezervoare stocare apă şi reabilitarea staţiilor de hidrofor în Baia Mare
 • Reabilitarea staţiei de epurare din Baia Mare (treaptă terţiară)

Aglomerarea Sighetu Marmaţiei

 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă (58.169 m) şi apă uzată (50.867 m)
 • Reabilitarea Staţiei de Epurare
 • Împrejmuirea zonei de protecţie sanitară a sursei de apă

Aglomerarea Vişeu De Sus

 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă (30.380 m) şi apă uzată (24.040 m)
 • Reabilitarea sursei de apă subterană, a conductei de transport şi a staţiei de clorinare
 • Reabilitarea staţiei de epurare

Aglomerarea Târgu Lăpuş

 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă (21.044 m) şi apă uzată (11.221 m)
 • Reabilitarea staţiilor de tratare a apei Obreja si Râoaia
 • Staţie nouă de clorinare Suciu si rezervor stocare apă

Aglomerarea Seini

 • Extinderea reţelelor de apă (26.055 m) şi apă uzată (29.481 m)
 • Reabilitarea turnului de apă 
 • Staţii noi de epurare în Seini şi Săbişa

Aglomerarea Cavnic

 • Extinderea reţelelor de apă (8.234 m)
 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă uzată (12.324 m) 
 • Reabilitarea staţiilor de tratare a apei: Valea Albă, Berbincioara şi Roata
 • Reabilitarea staţiei de epurare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.