Management integrat

IMPLEMENTAREA ȘI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT  CALITATE- MEDIU-SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ  ÎN CADRUL  S.C. VITAL S.A.

Prin credibilitatea și recunoașterea internă și internațională pe care o conferă, implementarea și certificarea SMI în conformitate cu standardul: SR EN 9001: 2015; SR EN ISO 14001:2015; SR OHSAS 18001:2008 au devenit un imperativ pentru orice organizație de succes.

Implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională  în cadrul S.C. VITAL S.A.,  a început în anul 2004.

Aceasta  a fost o decizie strategică făcută cu scopul de a satisface cerințele clienților/consumatorilor și părților interesate prin furnizarea unor produse și servicii conform standardelor europene în vigoare,mai precis: creșterea calității serviciilor prestate, minimizarea impactului asupra mediului de către procesele și activitățiile organizației,  reducerea incidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

În urma auditului de recertificare din 19-23.09.2016, organismul de certificare SRAC,  a emis  pentru S.C. VITAL S.A., certificatelele care atestă implementarea și certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională în cadrul organizației, conform standardelor: SR EN 9001: 2015; SR EN ISO 14001:2015; SR OHSAS 18001:2008.