Tarife analize laborator apă potabilă și apă uzată

Tarife pentru Analize laborator apă potabilă practicate de S.C. VITAL S.A., aprobate prin Hotărârea nr.6/2023 a ADI Maramureș, începând cu 01.03.2023

Nr.

Denumire încercări

Preț fără TVA

Preț cu TVA

1.

Bacterii coliforme

73,95

88,00

2.

Escherichia Coli

73,95

88,00

3.

Enterococi intestinali

73,95

88,00

4.

Clostridium Pefrigens

85,71

102,00

5.

Număr de colonii la 220 C

50,42

60,00

6.

Număr de colonii la 370 C

50,42

60,00

7.

Nitrați (azotați)

67,23

80,00

8.

Notriți (azotiți)

60,50

72,00

9.

Aluminiu

60,50

72,00

10.

Amoniu

60,50

72,00

11.

Cloruri

37,82

45,00

12.

Clor rezidual liber

43,70

52,00

13.

Conductivitate

34,45

41,00

14.

Duritate totală

36,13

43,00

15.

Fier

51,26

61,00

16.

Mangan (metoda spectrofotometrie)

34,45

41,00

17.

Mangan (metoda absorbție atomică)

104,20

124,00

18.

Indice de permanganat

46,22

55,00

19.

pH

34,45

41,00

20.

Turbiditate

36,13

43,00

Tarife pentru Analize laborator apă uzată practicate de S.C. VITAL S.A., aprobate prin Hotărârea nr.6/2023 a ADI Maramureș, începând cu 01.03.2023

Nr.

Denumire încercări

Preț fără TVA

Preț cu TVA

1.

Agenți de suprafață anionici (detergenți)

48,74

58,00

2.

Amoniu

42,86

51,00

3.

Arsen

94,96

113,00

4.

Azot total

44,54

53,00

5.

CBO5

70,59

84,00

6.

CCO-Cr

38,66

46,00

7.

Cianuri libere

29,41

35,00

8.

Cloruri

34,45

41,00

9.

Coliformi fecali

67,23

80,00

10.

Coliformi totali

67,23

80,00

11.

Crom hexavalent/ Crom total

40,34

48,00

12.

Cupru

42,86

51,00

13.

Fenoli

38,66

46,00

14.

Fier

31,09

37,00

15.

Fosfor total/fosfați

42,86

51,00

16.

Materii totale în suspensie

38,66

46,00

17.

Nichel

36,13

43,00

18.

Nitrați (azotați)

52,10

62,00

19.

Nitriți (azotiți)

42,86

51,00

20.

pH

25,21

30,00

21.

Plumb

42,86

51,00

22.

Reziduu filtrabil la 105 C

40,34

48,00

23.

Streptococi fecali

67,23

80,00

24.

Sulfați

54,62

65,00

25.

Sulfuri

36,13

43,00

26.

Zinc

36,13

43,00

27.

Substanțe extractibile cu solvenți

51,26

61,00

Notă:

  • Laboratoarele sunt acreditate RENAR.
  • Laboratoarele aplică sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele SR EN ISO 17025:2018.