Acțiuni în desfășurare


1. Lucrări de exploatare și întreținere a rețelelor de apă

 

Perioada de

desfășurare

Adresa

Lucrări de revizii tehnice

rețele de apă potabilă

17 - 21.01.2022

Str. Topazului

Str. Speranței

Str. Bazaltului

Str. Europa ( bd. Independenței - bd. București)

Str. Europa (bd. București - bd. Unirii)

Lucrări de spălare rețele

de apă potabilă

17 - 21.01.2022

Str. Topazului

Str. Speranței

Str. Bazaltului

Str. Europa ( bd. Independenței - bd. București)

Str. Europa (bd. București - bd. Unirii)

 Lucrări de exploatare și întreținere a rețelelor de canalizare

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice 

rețele de canalizare

17 - 21.01.2022

Bd. Traian

Str.  Gheorghe Bilașcu

Str. Ioan Slavici

Str. Saturn

Str. neptun

Str. Uranus

Str. Jupiter

Aleea Nouă

Lucrări de spălare a

rețelei de canalizare

17 - 21.01.2022

Str. Florilor

Str. Culturii

Str. George Enescu

Str. Narciselor

Str. Aviatorilor

Str. Nicolae Iorga

Str. George Coșbuc

Str. Dragoș Vodă

Str. Motorului

Lucrări de curățare

și spălare la guri

de scurgere

17 - 21.01.2022

Bd. Decebal

Bd. Republicii

Str. Oituz

Str. Transilvaniei

Str. Moldovei

Str. Munteniei

Str. Olteniei

Str. Vasile Alecsandri

Aleea Dobrogei

Verificare și revizii la SPAU-ri 17 - 21.01.2022

SPAU 4 Chechiș