Preț/tarif pentru serviciile de furnizare apă potabilă și de canalizare - epurare

Prețurile și tarifele unice pentru serviciile de furnizare apă potabilă și de canalizare – epurare pentru utilizatorii din aria de operare a S.C. VITAL S.A., aplicate cu data de 01.02.2022

Produs/serviciu

Preț / Tarif
fără TVA
(lei/mc)

Cota TVA

Preț /Tarif 
cu TVA
(lei/mc)

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

4,64

9%

5,06

Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare

3,68

9%

4,01