Legislație

Documentele de referință principale care reglementează serviciile publice de alimentare cu apă canal sunt următoarele:

Activitatea S.C. Vital S.A. are la bază:

Legislație incidentă cu caracter general: