Evenimente

02 Feb 2024 Printează

2 februarie este Ziua Mondială a Zonelor Umede!

În 1971 a fost semnată Convenția Ramsar, un act internațional sub egida UNESCO, ce stabilește reguli de protecție a ecosistemelor formate din zone umede. România s-a alăturat acestei convenții în 1991 prin înscrierea Deltei Dunării pe lista siturilor Ramsar. În total, țara noastră deține 20 de zone umede desemnate de Convenția Ramsar, ce se întind pe mai mult de un milion de hectare.

Aflate la graniţa a două sisteme fizice şi ecologice diferite – acvatic şi terestru -, zonele umede sunt, din punct de vedere al biodiversităţii, printre cele mai productive ecosisteme din lume. Sub aspectul beneficiilor aduse comunităților umane, zonele umede se dovedesc de o importanță deosebită:

  • constitutie valoroase resurse de apă şi au un rol esențial în circuitul apei în natură;
  • funcționează ca veritabile filtre naturale pentru depoluarea apei;
  • îmbunătățesc calitatea aerului la nivel local;
  • pot constitui resurse valoroase de biomasă vegatală, peşte, cherestea, lemn pentru foc; 
  • reprezintă o adevărată “centură de siguranță”  pentru reducerea inundaţiilor și prevenirea dezastrelor în zonele locuite;
  • îmbunătățesc aspectul peisagistic și oferă spaţiu verde pentru relaxare.

Pierderea precipitată a zonelor umede și a biodiversității apelor dulci în ultimele decenii a fost raportată pe scară largă, multe organizații internaționale de mediu indicând nevoia urgentă de a acorda mai multă atenție protejării și gestionării mai bune a zonelor umede și în special a ecosistemelor de apă dulce. Sacrificarea, rând pe rând, a acestor resurse prețioase pentru extinderea orașelor sau dezvoltarea agricolă la scară industrială s-a dovedit a avea rareori un sens economic, ducând adesea la adâncirea sărăciei, a inegalității și chiar a instabilității sociale.

În prezent ne confruntăm cu o criză în creștere a degradării apei dulci, care amenință oamenii și planeta noastră. Folosim tot mai multă apă dulce decât ne poate alimenta natura, distrugând ecosistemele zonelor umede de care depinde viața noastră.