Acțiuni în desfășurare


1. Lucrări de exploatare și întreținere a rețelelor de apă

 

Perioada de

desfășurare

Adresa

Lucrări de revizii tehnice

rețele de apă potabilă

04 - 08.12.2023

Bd. Unirii

Bd. Traian

Str. Moldovei

Str. Olteniei

Str. Munteniei

Str. Transilvaniei

Str. Oituz

Lucrări de spălare

rețele apă potabilă

04 - 08.12.2023

Bd. Unirii

Bd. Traian

Str. Moldovei

Str. Olteniei

Str. Munteniei

Str. Transilvaniei

Str. Oituz

 Lucrări de exploatare și întreținere a rețelelor de canalizare

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice 

rețele de canalizare

04 - 08.12.2023

Bd. Traian

Str. Pășunii

Str. Vasile Alecsandri

Str. Progresului

Str. Culturii

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea

Str. Rozelor

Str. Serelor

Str. Muncii

Str. Lebedei

Lucrări de spălare a

rețelei de canalizare

04 - 08.12.2023

Str. Dragoș Vodă

Str. Cuza Vodă

Str.Florilor

Str. Gheorghe Șincai

Str. Andrei Mureșan

Str. Partizanilor

Str. Argeșului

Str. Carpați

Aleea Rotundă

Aleea Filaturii

Lucrări de curățare

și spălare la guri

de scurgere (în funcție de condițiile meteo)

04 - 08.12.2023

Bd. București

Str. Mărgeanului

Str. Motorului

Str. Gării

Str. Bucovinei

Str. Vlad Țepeș

Str. Bogdan Vodă

Str. Petru Rareș

Aleea Amurgului

Verificare și revizii la SPAU-ri   04 - 08.12.2023

SPAU 2 Săsar