Informații de interes public

Lista informațiilor de interes public din oficiu la nivelul societății VITAL S.A., conform art.5 din legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea societății
2. Structura organizatorică, atribuțiile serviciilor, programul de funcționare, programul de audiențe a societății
3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale functionarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
4. Coordonatele de contact ale societății, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
6. Programele și strategiile proprii
7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
8. Modalitățile de contestare a deciziei societății în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate


Cerere tip - Descarcă
Reclamație administrativă (1) - Descarcă
Reclamație administrativă (2) - Descarcă
Buletin informativ - Descarcă

Declarație SNA 2016 - 2020 - Descarcă

Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2023 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2022 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2021 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2020 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2019 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2018 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2017 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2016 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2015 - Descarcă
Raport privind accesul la informațiile de interes public pe anul 2014 - Descarcă