Tarife avize

Taxe și tarife avize și lucrări de proiectare practicate de către S.C. VITAL S.A., aprobate prin Hotărârea nr.6/2023 a ADI Maramureș, începând cu 01.03.2023

Nr.

Tip aviz/ serviciu

RON fără TVA

RON cu TVA

1

 Aviz amplasament obiective/clădiri

71,43

85,00

2

Aviz amplasament rețele tehnico-edilitare și drumuri

71,43

85,00

3

Aviz de branșare/racordare de principiu

71,43

85,00

4

Aviz de branșare/racordare definitiv

71,43

85,00

5

Aviz de extindere rețele de principiu

71,43

85,00

6

Aviz de extindere rețele definitiv

138,66

165,00

7

Aviz de deviere de rețele de principiu

71,43

85,00

8

Aviz de deviere rețele definitiv

138,66

165,00

9

Aviz de instalații individuale la bloc de principiu

84,03

100,00

10

Aviz de instalații individuale la bloc definitiv

84,03

100,00

11

Aviz de rețele/sisteme de apă/canal de principiu

487,39

580,00

12

Aviz de rețele/sisteme de apă/canal definitiv

487,39

580,00

13

Proiect tehnic de branșament apă

277,31

330,00

14

Proiect tehnic de racord canalizare

277,31

330,00

15

Proiect tehnic de branșament apă și racord canalizare

420,17

500,00

16

Proiect tehnic de instalații individuale la bloc (cost/ap)

96,64

115,00

17

Proiect tehnic extindere rețele apă/canal

5% val.deviz

5% val. deviz

18

Proiect tehnic deviere rețele apă/canal

19

Taxa certificat de autorizare

487,40

580,00

20

Aviz de conformitate ADI MM

71,43

85,00

21

Aviz de conformitate Non ADI MM

428,57

510,00

22

Cuplare apă

42,02

50,00

23

Montat apometru

16,81

20,00

24

Rebranșare consumatori cu contor DN < 30mm

50,42

60,00

25

Rebranșare consumatori cu contor DN > 30 mm

147,06

175,00

26

Cotă parte cămin

235,29

280,00

* Tarifele se calculează cu TVA de 19%