Tarife avize

Taxe și tarife avize și lucrări de proiectare practicate de către S.C. VITAL S.A., aprobate prin Hotărârea nr.2/2021 a ADI Maramureș, începând cu 01.05.2021

 

Nr.

Tip aviz/ serviciu

Preț

lei fără TVA

Preț

lei cu TVA

1

 Aviz amplasament obiective/clădiri

56.30

67.00

2

Aviz amplasament rețele tehnico-edilitare și drumuri

55.46

66.00

3

Aviz de branșare/racordare de principiu

56.30

67.00

4

Aviz de branșare/racordare definitiv

56.30

67.00

5

Aviz de extindere rețele de principiu

56.30

67.00

6

Aviz de extindere rețele definitiv

111.77

133.00

7

Aviz de deviere de rețele de principiu

56.30

67.00

8

Aviz de deviere rețele definitiv

111.77

133,00

9

Aviz de instalații individuale la bloc de principiu

68.91

82.00

10

Aviz de instalații individuale la bloc definitiv

68.91

82.00

11

Aviz de rețele/sisteme de apă/canal de principiu

391.60

466.00

12

Aviz de rețele/sisteme de apă/canal definitiv

391.60

466.00

13

Proiect tehnic de branșament apă

223.53

266.00

14

Proiect tehnic de racord canalizare

223.53

266.00

15

Proiect tehnic de branșament apă și racord canalizare

336.14

400,00

16

Proiect tehnic de instalații individuale la bloc (cost/ap)

77.31

92.00

17

Proiect tehnic extindere rețele apă/canal

 

5% val.deviz

18

Proiect tehnic deviere rețele apă/canal

 

5% val. deviz

19

Taxa certificat de autorizare

391.60

466.00

20

Aviz de conformitate ADI MM

57.98

69.00

21

Aviz de conformitate Non ADI MM

347.06

413.00

22

Cuplare apă

31.93

38.00

23

Montat apometru

10.08

12.00

24

Rebranșare consumatori cu contor DN < 30mm

38.66

46,00

25

Rebranșare consumatori cu contor DN > 30 mm

117.65

140.00

26

Cotă parte cămin

187.40

223.00

* Tarifele se calculează cu TVA de 19%