Tarife avize

Taxe și tarife avize și lucrări de proiectare începând cu 01.01.2016

Nr. Crt.

Tip Aviz

Val. RON fara TVA

1

 Aviz amplasament obiective/cladiri

48,33

2

Aviz amplasament retele tehnico-edilitare si drumuri

48+8/km

3

Aviz de bransare/racordare de principiu

48,33

4

Aviz de bransare/racordare definitiv

48,33

5

Aviz de extindere retele de principiu

48,33

6

Aviz de extindere retele definitiv

96,67

7

Aviz de deviere de retele de principiu

48,33

8

Aviz de deviere retele definitiv

96,67

9

Aviz de instalatii individuale la bloc de principiu

59,17

10

Aviz de instalatii individuale la bloc definitiv

59,17

11

Aviz de retele/sisteme de apa/canal de principiu

338,33

12

Aviz de retele/sisteme de apa/canal definitiv

338,33

13

Proiect tehnic de bransament apa

193,33

14

Proiect tehnic de racord canalizare

193,33

15

Proiect tehnic de bransament apa si racord canalizare

290

16

Proiect tehnic de instalatii individuale la bloc

66,66

17

Proiect tehnic extindere retele apa/canal

5% val. investitie

18

Proiect tehnic deviere retele apa/canal

5% val. investitie

19

Taxa certificat de autorizare

338,33

20

Aviz de conformitate ADI MM

50

21

Aviz de conformitate Non ADI MM

300

22

Cuplare apa

27,5

23

Montat apometru

8,33

24

Rebransare consumatori cu contor DN < 30mm

33,33

25

Rebransare consumatori cu contor DN > 30 mm

100,83

26

Cota parte camin

161,67

 

* Tarifele se calculează cu TVA de 19%