Accesul la informațiile publice privind mediul deținute de SC VITAL SA

Lista informațiilor de mediu deținute de S.C. VITAL S.A. și modalitățile de acces ale publicului la acestea

Conform HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, lista informațiilor de mediu gestionate de către S.C. VITAL S.A. și modalitățile de acces ale publicului la acestea sunt următoarele:

A. Categoriile de date privind mediul gestionate de S.C. VITAL S.A., disponibile liberului acces al publicului sunt:

 •  Politica de mediu a S.C. VITAL S.A. 

 • Conformitatea activităților S.C. VITAL S.A. cu legislația de mediu: avize, autorizații, program de conformare etc.

 • Calitatea apei potabile distribuită consumatorilor

 • Calitatea apei uzate deversate în emisar după epurare

 • Programele de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ale apelor

 • Asigurarea continuității serviciilor de apă canalizare (întreruperea furnizării/prestării serviciilor de apă canalizare)

 • Programe de investiții privind modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din aria de competență a S.C. VITAL S.A.


B. Accesul publicului la informațiile de interes public privind mediul gestionate de S.C. VITAL S.A. se realizează prin:

 • la cererea scrisă (inclusiv prin e-mail) a persoanei interesate se vor comunica în scris informațiile solicitate

 • consultarea lor la sediul S.C. VITAL S.A., Biroul Relații Publice unde vor fi puse la dispoziție documentele solicitate

 • afișare pe pagina de Internet, inclusiv prin mijloace de informare în masă;

 • un buletin săptămânal de calitate a apei distribuite de S.C. VITAL S.A. aferent municipiului Baia Mare și lunar aferent celorlalte localități în care operăm, care este publicat pe pagina de internet a societății și care să cuprindă valorile pentru principalii parametri de calitate ai apei potabile, comparativ între limitele stipulate de legislația romănească (aliniată la cea comunitară) și valorile din rețeaua S.C. VITAL S.A.