Contoare

Exploatarea și utilizarea contoarelor de apă în cadrul S.C. VITAL S.A.

1. La ce se folosesc contoarele

Stabilirea cantității de apă consumată se face pe baza indicațiilor aparatelor de măsurare/înregistrare, numite contoare de apă sau apometre. Contoarele de apă sunt indispensabile în determinarea reală a consumurilor de apă ale fiecărui utilizator.

2. Tipuri de contoare

S.C. VITAL S.A. montează și exploatează pe rețeaua sa contoare de apă rece de tip multijet cu corp de fontă și mecanism uscat sau semiuscat, cu clasa de exactitate R80 (B) și R160 (C). Contoarele de acest tip pot fi montate numai în poziție orizontală.

3. Unde se montează contoarele

Contoarele de apă se montează în cămine special construite în acest scop, amplasate la limita de proprietate a utilizatorului, fiind ultimele elemente ale rețelei publice de alimentare cu apă.

4. Cum se citesc contoarele

Citirea contoarelor de apă se efectuează de la stânga la dreapta, iar indexul este dat de cifrele de pe cadran care reprezintă m3. Indexul de pe contor se regăsește pe factura utilizatorului.

S.C. VITAL S.A. a început în anul 2011, printr-un Proiect pilot,  montarea de contoare de apă rece, cu dispozitive noi, echipat cu modul radio (citire la distanță). Aceste contoare s-au montat pentru început în municipiul Baia Mare pe străzile: Paris, Nicolae Bălcescu, Ștefan Luchian, Pictorilor și Ferenczi Karoly. Ulterior procesul de modernizare a  continuat în cadrul investițiilor de reabilitare a rețelelor de apă realizate de Primăria Baia Mare și în totalitate în cadrul investițiilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă prin   proiectul POS Mediu “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”, cofinanțat din Fondul de Coeziune.

5. Frecvența de citire a contoarelor

S.C. VITAL S.A. efectuează citirea contoarelor utilizatorilor o data la 3 luni. Excepție fac utilizatorii care au un consum lunar mai mare de 50 mc și cei care au montate contoare echipate cu modul radio, cazuri în care citirea se efectuează lunar. În lunile în care contoarele nu se citesc, se facturează consum estimat, rezultat din calcularea mediei consumurilor pe ultimele 3 luni.

Pentru situația în care contorul se află pe proprietatea dvs., atunci trebuie să asigurați accesul angajaților societății noastre pentru a citi indexul înregistrat.

Fiecare utilizator are posibilitatea de a-și citi singur contorul lunar. Controlând consumurile lunare, puteți sesiza posibile defecțiuni la instalațiile interioare și puteți evita plata eventualelor pierderi de apă generate de acestea. Atenționăm utilizatorii nostri care doresc să efectueze singuri citirea să fie foarte atenți atunci când coboară în căminele de apometre. Aveți grijă sa nu distrugeți instalațiile dumneavoastră sau ale vecinilor prin călcare, împingere etc. Dacă se va dovedi că sunteți vinovat de producerea unor pagube, veți plăti contravaloarea acestora.

Feriți contorul de îngheț pe timpul iernii, pentru a vă elimina eventuale plăți suplimentare de reparare a acestuia.

6. Grad de contorizare pe localități:

Baia Mare

Abonați individuali 100%
Asociații de locatari 100%
Case 94.8%
Agenți economici 98.6%

 

Baia Sprie

Populație 96.51%
Instituții 95%
Agenți economici 100%

 

Târgu Lăpuș

Populație 100%
Instituții 97.83%
Agenți economici 100%

 

Tăuții Măgherăuș

Populație 100%
Instituții 100%
Agenți economici 100%

 

Vișeu de Sus

Populație 84.69%
Instituții 97.5%
Agenți economici 95.78%

 

Termene de verificare metrologică

Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece la scadență se efectuează conform legislației în vigoare  - Ordin nr.148 din 15.05.2012 -  care la art.8 precizează că intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive este de 7 ani.

Verificarea metrologică a contoarelor de apă se realizează după un program anual, de către furnizorul de servicii de alimentare cu apă, S.C. VITAL S.A., pe un stand de verificare autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală.

Dacă utilizatorul are suspiciuni în ceea ce privește modul de funcționare a contoarelor de apă se poate adresa furnizorului pentru a solicita verificare intermediară. Solicitarea constă în completarea unei cereri tip (Cerere de verificare metrologică) care poate fi solicitată de la Biroul de Relații cu  publicul din cadrul S.C. VITAL S.A. sau descarcarea acesteia (Servicii/Formulare tip/Descărcare) de pe site-ul nostru, www.vitalmm.ro și apoi depunerea ei la Biroul de Relații cu  publicul.