Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Baia Mare

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Baia Mare datează din anul 1905 și constă din captarea unor izvoare din masivul Gutâi (captarea Trei Izvoare), conducta de aducțiune, stație de tratare (decantoare și filtre) și  rețea de transport și distribuție doar în zona Centrului Vechi din municipiul Baia Mare. Toate rețelele erau executate din fontă, iar branșamentele din plumb.

Astazi, sistemul de alimentare cu apă potabilă al municipiului Baia Mare este mult mai complex, având în componență următoarele:

 • captare;
 • conducte de aducțiune;
 • stație de tratare;
 • rețele de transport;
 • stații de pompare;
 • rezervoare (echipate cu senzori de nivel);
 • rețele de distribuție;
 • hidranți;
 • cămine de vane (de linie  și de  intersecție);
 • stații de pompare  și stații de pompare tip hidrofor;
 • branșamente;
 • cămine de branșament echipate cu apometre;
 • senzori de clor;
 • senzori de presiune;
 • stații de reclorinare.

 

 

Necesarul de apă potabilă pentru municipiul Baia Mare, se realizează cu ajutorul  a 3 stații de tratare, după cum urmează:

 • stația de tratare a municipiului Baia Mare, cu o capacitate de 950 l/s, este alimentată cu apă brută din sursa de suprafață, respectiv din lacul de acumulare Strâmtori-Firiza prin intermediul lacului tampon Berdu și o galerie săpată în stânca de aproximativ 5,45 km    lungime și asigură alimentarea cu apă potabilă a municipiului Baia Mare 24 de ore din 24, în sistem gravitațional și prin pompare, cât și partea de sud a cartierului Ferneziu;

 • stația de tratare cunoscută sub denumirea de “Microuzina Ferneziu”, cu o capacitate de 15 l/s, este amplasată în imediată apropiere a barajului Strâmtori – Firiza și alimentează cu apă potabilă zona din aval de baraj până la “ROMPLUMB”, respectiv cartierul Ferneziu Nord;
 • în cadrul proiectului POS MEDIU 2011 - 2015 în cartierul Firiza, apartinând municipiului Baia Mare, s-a realizat Stația de tratare de la Blidari cu o capacitate de 10 l/s și o rețea de distribuție din PEHD, în lungime de 15.596 m și un număr de 763 branșamente, care  asigură distribuția  apei potabile  pe întreg teritoriul cartierului Firiza.

Odată cu dezvoltarea social - economică a orașului Baia Mare, s-au extins și rețelele de transport și distribuție apă potabilă, iar  materialele din care sunt executate  aceste rețele sunt diferite: oțel, fontă, azbociment (pentru cele realizate până în 1990) și  GRP și PEHD ( pentru cele realizate după 1990).

Lungimea rețelelor de transport și distribuție este de 412 km, alimentarea cu apă fiind asigurată permanent, 24 din 24 ore, în regim gravitațional, iar pentru zonele înalte ale orașului sau pentru blocurile de locuințe P+10, presiunea și debitul sunt asigurate cu ajutorul unor stații de pompare simple sau stații de pompare tip hidrofor.

În cadrul programelor finanțate din fonduri europene s-au reabilitat, modernizat și extins aproximativ 135 km rețele de alimentare cu apă, respectiv 25 km în cadrul programului ISPA (derulat în perioada 2007- 2009) și 110 km în cadrul programului POS  MEDIU (derulat în perioada 2011-2015).

Odată cu extinderea ariei de operare privind serviciile de alimentare cu apă, au fost preluate și sistemele de alimentare cu apă ale localităților limitrofe, în lungime de 270 km. Astfel, stația de tratare a municipiului Baia Mare, asigură apa potabilă atât localităților limitrofe (Comuna Recea, Comuna Groși, Tăuții de Sus, Tauții Măgherăuș) dar și celor mai îndepărtate (Comuna Dumbrăvița,  Comuna Coaș).

Din rețeaua de apă potabilă a municipiului Baia Mare sunt alimentate următoarele localități:

 1. Comuna Dumbrăvița (Dumbrăvița, Șindrești, Unguraș, Rus, Cărbunari, Chechiș)
 2. Comuna Groși (Groși, Ocoliș, Satu Nou de Jos)
 3. Comuna Copalnic Mănăștur ( Berința, Curtuiușu Mic, Cărpiniș)
 4. Comuna Recea (Recea, Săsar, Lăpușel, Mocira, Bozânta Mică)
 5. Comuna Coaș (Coaș)
 6. Comuna Săcălășeni ( Săcălășeni, Culcea, Coruia)
 7. Orașul Tăuții Măgherăuș ( Tăuții Măgherăuș, Bozânta Mare, Bușag, Merișor)
 8. Comuna Coltău (Coltău, Cătălina)
 9. Comuna Satulung (Mogoșești, Pribilești, Hideaga)