Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Baia Mare

Alimentarea cu apă potabilă a orașului Baia Mare datează din anul 1905 și constă din captarea unor izvoare din masivul Gutâi (captarea Trei Izvoare), conductă de aducțiune, statie de tratare (decantoare și filtre), rețea de transport și distribuție doar în zona Centrului Vechi din orașul Baia Mare. Toate rețelele erau executate din fontă,  iar branșamentele din plumb.

Astăzi sistemul de alimentare cu apă potabilă al orașului Baia Mare este mult mai complex. Odată cu dezvoltarea social-economică a orașului Baia Mare s-au extins și rețelele de transport și distribuție apă potabilă, iar materialele din care au fost executate sunt foarte variate: de la FONTA,  PREMO, OTEL, PLUMB până la PEHD și PAFSIN.

Sistemul de alimentare cu apă se compune din:

 • rețele de transport și aducțiune

 • cămine de vane (echipate cu vane, aerisitoare, piese de dilatare, prize de presiune)

 • hidranți subterani și supraterani

 • stații de pompare

 • stații de pompare tip hidrofor

 • branșamente

 • cămine de branșament echipate cu apometre

Lungimea rețelelor de transport și distribuție este de 296,26km, iar alimentarea cu apă este asigurată permanent, 24 din 24 de ore, în regim gravitațional, iar pentru zonele înalte ale orașului sau pentru blocurile de locuințe P+10, presiunea și debitul sunt asigurate cu ajutorul unor stații de pompare tip hidrofor sau stații de pompare simple.

În cadrul programului ISPA derulat în perioada 2007-2009, finanțat cu fonduri europene s-au reabilitat, modernizat și extins aproximativ 25km rețele de alimentare cu apă.

Odată cu extinderea ariei de operare privind serviciile de alimentare cu apă au fost preluate și sistemele de alimentare cu apă ale localitățiilor limitrofe. Astfel municipiul Baia Mare asigură prin conducte de transport apă potabilă următoarelor localități: comuna Dumbrăvița (Dumbrăvița, Șindrești, Unguraș, Rus, Cărbunari, Chechiș), comuna Groși (Groși, Ocoliș, Satu Nou de Jos), comuna Copalnic Mănăștiur (Berința, Curtuiuș, Cărpiniș), comuna Recea (Recea, Săsar, Lăpușel, Mocira, Bozânta Mică), comuna Coaș și orașul Tăuții Măgherăuș (Tăuții Măgherauș, Bozânta Mare, Bușag, Merișor).

Sistemele de alimentare cu apă potabilă din aceste localități cuprind:

 • rețele de transport și distribuție

 • stații de clorinare

 • stații de pompare

 • rezervoare de înmagazinare

 • cămine de vane

 • reductoare de presiune

 • rezervoare

 • branșamente

 • cămine de apometre

În cadrul Agenției Baia Mare funcționează dispeceratul central cu program permanent care monitorizează date tehnice din sistemul de alimentare cu apă și canalizare și înregistrează sesizările din partea utilizatorilor.