Prezentarea societății

S.C. VITAL S.A. Baia Mare s-a înființat ca societate comercială în vara anului 1997, în urma reorganizării RASP URBIS Baia Mare, păstrându-și același profil de activitate: furnizarea/ prestarea serviciilor de apă canalizare utilizatorilor din aria de operare.

Forma juridică

Societatea este persoană juridică româna și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabiă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite în prezentul Act Constitutiv.

Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată (“Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoara activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Activități principale:

 • Captarea, tratarea și distribuția apei

 • Colectarea și tratarea apelor uzate

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Societatea  VITAL S.A. are sediul social în localitatea Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 21.

Societatea are următoarele agenții:

 1. Agenția Baia Sprie, cu sediul în Baia Sprie, Piața Libertății nr. 17.

 2. Agenția Cavnic, cu sediul în Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 19/2.

 3. Agenția Tăuții Măgherăuș, cu sediul în Tăuții Măgherăuș, str. 1, nr.194/A.

 4. Agenția Târgu Lăpuș, cu sediul în Târgu Lăpuș, str. Anton Pann, nr. 2.

 5. Agenția Seini, cu sediul în Seini, str. Piața Unirii, nr. 36.

 6. Agenția Vișeu de Sus, cu sediul în Vișeu de Sus, str. Republicii, nr. 5.

 7. Agenția Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu Marmației, str. Ioan Mihalyi de Apșa nr. 2.

 8. Agenția Ulmeni, cu sediul în Ulmeni, str. dr. Florean C. Ulmeanu nr.4/1.

 9. Agenția Șomcuta Mare, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Republicii nr.7

Societatea este constituită pe o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului ( J24/542 din 13.08.1997).