Misiune/Viziune

Misiune

Consolidarea unui operator puternic și renumit pentru calitatea serviciilor furnizate;
Edificarea unei companii cu experiență regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă pe piața serviciilor de profil din țară.

Viziune

Viziunea noastră conturează o companie puternică, caracterizată prin transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare – epurare.

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților noștri. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Ne propunem în permanență să îmbunătățim performanțele noastre din punct de vedere managerial, tehnic și financiar pentru a exploata cu eficiență sporită resursele de mediu, materiale și umane în perspectiva unei dezvoltări durabile în județul Maramureș.