Colectarea și transportul apelor uzate

Așezarea geografică a municipiului Baia Mare permite colectarea și transportul apelor uzate menajere, industriale și pluviale spre Stația de epurare, în regim gravitațional. Sistemul de canalizare pentru municipiul Baia Mare este de tip mixt:

 •  sistem unitar circa 80% și sistem divizor 20%.

Pe traseul colectoarelor principale și în imediata apropiere a stației de epurare există un număr de deversoare de ape mari care descarcă debitul în exces direct în râul Săsar, cu o diluție de 1:10.

Sistemul de canalizare existent deservește aproximativ 81% din populație șipoate primi debite din comunitățile vecine Baia Sprie și Tăuții de Sus. Rețeaua de canalizare are o lungime de 186,775 km din care 179,775 km este rețea menajeră și 7 km rețea pluvială. Adâncimea maximă a rețelei de canalizare este de 9 metri.

Ca materiale s-au utilizat la realizarea rețelei de canalizare următoarele:

 • tuburi de beton nearmate, până la diametrul de 800mm;

 • tuburi de beton armat la diametre mai mari de 800mm;

 • PVC, respectiv GRP pentru dimensiuni mai mari de 500 mm, prevăzute cu mufă și garnituri de cauciuc.

Rețeaua de canalizare are diametre cuprinse între:

 • min. 100 mm și max. CL 260/165 cm pe canalizarea menajeră;

 • min. 100 mm și max.1000 mm pe canalizarea pluvială.

Colectoarele principale traversează orașul de la est la vest, de o parte și alta a râului Săsar, urmărind în general traseul principalelor artere de circulație astfel:

 • mal drept Săsar, cu secțiunea de pornire în cartierul Ferneziu, de 50 cm ajungând pe bd. Independenței în zona spitalului județean la 220/145 cm, având o lungime de 2.5 km.

 • mal stâng Săsar, cu secțiunea de pornire în zona Centru Vechi de 50 cm și o secțiune în aval de cartierul Decebal de 180/120 cm, cu o lungime de 2.2 km.

 • bd. București cu secțiunea de pornire în Centrul Nou de 50 cm și în zona Semilună de 180/120 cm, cu o lungime de 2.2 km.

 • bd.Traian cu pornire din orașul Baia Sprie având diametrul de 60 cm și de 240/160 în zona Pasaj C.F.R, cu o lungime de 17 km.

 • bd. Republicii cu pornire din cartierul V.Alecsandri la 40 cm și în secțiune de 180/120 cm în aval în zona Gării C.F.R.

Având în vedere vechimea rețelei de canalizare și problemele hidraulice și structurale s-a accesat Programul ISPA “Reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare din municipiul Baia Mare” având ca principal scop îmbunătățirea infrastructurii rețelelor de apă și canal din municipiu, în conformitate cu standardele europene.

În urma finalizării lucrărilor de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în municipiului Baia Mare, s-au obținut următoarele beneficii:

 • reabilitarea de canale gravitaționale care au avut defecte structurale;

 • reabilitarea a 7 deversoare pluviale;

 • construirea de colectoare gravitaționale;

În total în municipiul Baia Mare s-au reabilitat și extins 25,50 km de rețea de canalizare, din care:

 • aprox. 11 km extindere rețea canalizare menajeră;

 • aprox. 0,5 km extindere rețea pluvială;

 • 13,50 km reabilitare rețea canalizare menajeră;

 • 0,6 km reabilitare rețea canalizare pluvială;

Întreținerea rețelei de canalizare constă în efectuarea unor operații care să mențină în stare de funcționare sistemul de colectare și transport al apelor uzate și pluviale. Sunt programate străzi pe care se efectuează curățirea căminelor de vizitare și a gurilor de scurgere. Sunt reparate cu prioritate gurile de scurgere pe străzile care sunt modernizate, efectuându-se curățirea decantoarelor și spălarea de depuneri a racordurilor.

În programul de reparații se prevăd înlocuiri de tronsoane pe care au loc dese colmatări, fie din cauza deplasării sau surpării unor tuburi, fie din cauza exploatării necorespunzătoare a instalațiilor interioare de canalizare. Sunt prevăzute de asemenea, înlocuiri de planșee și capace de pe căminele de vizitare.

La dispeceratul central sunt evidențele zilnice ale reclamațiilor provenite de la abonați, care constau în principal în canale înfundate, colmatarea gurilor de scurgere, furtul capacelor metalice de pe căminele de vizitare, distrugerea planșeelor. Pentru respectarea indicatorilor de performanță aprobați de autoritățile administrației publice locale, S.C. Vital S.A ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecțiunilor apărute la instalațiile administrate, precum și înlăturarea consecințelor și pagubelor rezultate.