Colectarea, transportul și curățarea apelor uzate în municipiul Baia Mare

Așezarea geografică cât și suprafața  municipiului Baia Mare, a permis până la o anumită dată colectarea și transportul gravitațional spre Stația de epurare a apelor uzate menajere și pluviale.

Însă odată cu dezvoltarea municipiului, cât și obligativitatea respectării condițiilor de protecție a mediului, a fost necesară extinderea sistemului de canalizare atât în regim gravitațional cât și sub presiune. Astfel pentru colectarea și transportul apelor uzate menajere, s-a impus realizarea unor stații de pompare subterane, astfel dimensionate și echipate încât să facă față debitelor maxime zilnice.

     Sistemul de canalizare al municipiului Baia Mare este compus din:

  • colectoare principale;
  • deversoare de ape mari în număr de 13;
  • colectoare secundare;
  • stații de pompare apă uzată;
  • cămine de vizitare;
  • racorduri și cămine de racord;
  • conducte de refulare.

Lungimea totală a rețelelor de canalizare este de 346 km, din care 55% sunt în sistem divizor și 45% în sistem unitar.

Colectoarele principale sunt în numar de 7 (șapte), străbat arterele principale ale municipiului și au formă ovoidă cu dimensiuni cuprinse între (60/90) cm până la (150/225) cm sau circulară cu dimensiuni cuprinse între Dn 800 mm până la Dn 1500 mm. Pe traseul acestor colectoare se găsesc deversoare de ape mari care sunt dimensionate astfel încăt să descarce în emisar ape convențional curate cu o diluție de 1/10.

Colectoarele secundare sunt situate pe străzile din cartierele municipiului Baia Mare și au dimensiuni cuprinse între Dn 100 mm până la Dn 500 mm.

Tot din sistemul de canalizare mai fac parte și racordurile și căminele de racord pentru imobile. La această dată în municipiul Baia Mare sunt 57.605 racorduri.

Materialele din care s-a realizat sistemul de canalizare sunt diferite: beton, ceramică, PVC și fibră de sticlă (GRP).

 Atât colectoarele principale cât și colectoarele secundare, sunt echipate  cu cămine de vizitare, iar acolo unde terenul nu permite transportul gravitațional al apelor uzate, sunt montate stații de pompare ape uzate (la momentul actual în municipiul Baia Mare sunt 20 de stații de pompare subterane).

Întreținerea rețelei de canalizare constă în efectuarea unor operații care să mențină în stare de funcționare sistemul de colectare și transport al apelor uzate și pluviale. Sunt programate străzi pe care se efectuează curățirea căminelor de vizitare și a gurilor de scurgere. Sunt reparate cu prioritate gurile de scurgere pe străzile care sunt modernizate, efectându-se curățirea decantoarelor și spălarea de depuneri a racordurilor.

În programul de reparații se prevăd înlocuiri de tronsoane pe care au loc dese colmatări, fie din cauza deplasării sau surpării unor tuburi, fie din cauza exploatării necorespunzătoare a instalațiilor interioare de canalizare. Sunt prevăzute de asemenea, înlocuiri de planșee și capace de pe căminele de vizitare.

Colectarea şi transportul apelor uzate reprezintă o responsabilitate de sănătate publică şi grijă pentru mediu.