Licențierea serviciului

S.C. VITAL S.A. a obținut o nouă licență de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C).

A.N.R.S.C.este autoritatea competentă care are ca obiect principal reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul  serviciilor comunitare de utilități publice.

Prin licența nr. 5132/16.11.2020 și Ordinul Președintelui ANRSC nr.477/16.11.2020 S.C. VITAL S.A. a obținut aprobarea de operator regional licențiat clasa 2 valabilă până în 15.12.2025.

Licențele de operare sunt reînnoite periodic, se acordă de regulă pe o perioadă de 5 ani și reprezintă o recunoaștere oficială a capacității operatorului de a asigura servicii de calitate, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Clasele de acordare a licențelor se diferențiază după numărul populației deservite prin prestarea serviciului respectiv de utilitate publică. Clasa 2 se referă la serviciile de utilități publice prestate pentru o populație cuprinsă între 50.000 și 300.000 de locuitori.

Fişiere ataşate