Licențierea serviciului

În luna decembrie 2015 S.C. VITAL S.A. a obținut o nouă licență de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C).

A.N.R.S.C. este autoritatea competentă cu scop de reglementare și monitorizare pentru  serviciile de utilități publice.

Prin licența nr. 3504/14.12.2015 și Ordinul Președintelui ANRSC nr.590/14.12.2015  S.C. VITAL S.A. a obținut aprobarea de operator regional licențiat  clasa 2 valabil până în 14.12.2020.

Licențele de operare sunt reînnoite periodic și se acordă de regulă pe o perioadă de 5 ani.

Clasele de acordare a licențelor se diferențiază după numărul populației deservite prin prestarea serviciului respectiv de utilitate publică.

Fişiere ataşate