Contracte

Acte necesare pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

Persoane fizice

 1. Proces verbal de recepție a lucrării

 2. Act de proprietate  - (original și copie)

 3. Act de identitate – (original și copie)

Persoane juridice

 1. Proces verbal de recepție

 2. Plan de situație

 3. Plan de încadrare în zonă 

 4. Act de proprietate sau închiriere –copie (obligatoriu să fie înscrisă suprafața în act)

 5. Act de identitate (original și copie)

 6. Cod IBAN

 7. Certificat înregistrare firmă – (original și copie)

 8. Extras CF informativ la zi (sau extras CF informativ emis în ultimele 6 luni, însoțit de o declarație pe proprie răspundere a proprietarului terenului că nu au intervenit modificări de la data emiterii).

Încheierea contractelor se poate face la ghișeele Casieriei S.C. VITAL S.A. (persoane fizice) și la Relații cu publicul (persoane fizice și persoane juridice), str. Gheorghe Șincai nr.19 - 21, din Baia Mare, precum și la sediul Administrativ al Agențiilor din orașele: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Cavnic, Baia Sprie,Tăuții Măgherăuș, Seini, Tg.Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare.