Prețuri și tarife apă și canalizare

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art.291, alin. (1) litera a) și alin. (2) litera g), prețurile la apă potabilă conțin TVA în cotă de 9%, începând cu 01.01.2016 iar tarifele la canalizare – epurare conțin TVA în cotă de 19%, începând cu 01.01.2017.

 

Preț / Tarif (fără TVA)
lei/mc

Apă potabilă pentru întreaga arie de operare a S.C. VITAL  S.A.

    3,48

Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. VITAL S.A.

    2,76