S.C. VITAL S.A. prestează două servicii principale: alimentare cu apă și canalizare – epurare.

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art.291, alin. (1) litera a) și alin. (2) litera g), prețurile la apă potabilă conțin TVA în cotă de 9%, începând cu 01.01.2016 iar tarifele la canalizare – epurare conțin TVA în cotă de 19%, începând cu 01.01.2017.

 

Preț / Tarif
fără TVA
(lei/mc)
Cota TVA Preț /Tarif 
cu TVA
(lei/mc)
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare a S.C. VITAL  S.A. 3,48 9% 3,79
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. VITAL S.A. 2,76 19% 3,28