Prețuri și tarife apă și canalizare

Începând cu data de 01.01.2016 prin Avizul ANRSC nr.331952/23.12.2015 și Hotărârea ADI nr. 1/11.01.2016 tarifele la apă potabilă şi la canalizare – epurare sunt:

 

Preț / Tarif (fără TVA)
lei/mc

Apă potabilă pentru întreaga arie de operare a S.C. VITAL  S.A.

    3,48

Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. VITAL S.A.

    2,76

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art.291, alin.(1) litera a) și alin. (2) litera g), începând cu 01.01.2016 prețurile la apă potabilă conțin TVA în cotă de 9%.
Tarifele la canalizare-epurare conțin TVA în cotă de 20%.