Contracte

Acte necesare pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

Persoane fizice

 1. Proces verbal de recepție a lucrării

 2. Act de proprietate  - (original și copie)

 3. Act de identitate – (original și copie)

Persoane juridice

 1. Certificat de înregistrare fiscală

 2. Plan de situație

 3. Plan de încadrare în zonă  a obiectivului

 4. Act de proprietate sau contract de închiriere/contract de comodat din care să rezulte și suprafața deținută/închiriată - Acord proprietar/chiriaș de preluare a contractului de furnizare/prestare cu apă și de canalizare

 5. Act de identitate administrator/reprezentant

 6. Cod IBAN

 7. Ștampilă

 8. Extras CF de informare actualizat

 9. Împuternicire de la administrator/director pentru persoana care depune documentația și semnează contractul.

Încheierea contractelor se face la Biroul Relații cu Publicul (persoane fizice și persoane juridice), str. Gheorghe Șincai nr. 21, Baia Mare, precum și la sediul Administrativ al Agențiilor din orașele: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Cavnic, Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș, Seini, Târgu.Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare.