Preț/tarif serviciul de apă și canalizare

Prețurile și tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare – epurare pentru utilizatorii din aria de operare a S.C. VITAL S.A., aplicate cu data de 01.01.2019

Produs/serviciu

Preț / Tarif
fără TVA
(lei/mc)

Cota TVA

Preț /Tarif 
cu TVA
(lei/mc)

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

3,99

9%

4,35

Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare

3,16

9%

3,45