Preț/tarif pentru serviciile de furnizare apă potabilă și de canalizare - epurare

În baza Deciziei A.N.R.S.C. cu nr. 198 din data de 11.12.2023, prețurile și tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare- epurare, practicate de S.C. VITAL S.A. pentru întreaga arie de operare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, sunt următoarele:

Serviciu

Preț / Tarif
fără TVA
(lei/mc)

Cota TVA

Preț /Tarif 
cu TVA
(lei/mc)

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

6,88

9%

7,50

Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare

5,54

9%

6,04