SC VITAL SAConvocare AGA 21.05.2013 ora 12.00

Consiliul de Administrație al SC VITAL SA, convoacă în temeiul art. 113, art. 117 alin. (1) și art. 121 din Legea societăților  nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.05.2013, ora 12.00 la sediul societății situat în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 21.

Proiectul ordinii de zi este următorul:

  1. Aprobarea transferului acţiunilor deţinute de Oraşul Borşa către ceilalţi acţionari ca urmare a retragerii Oraşului Borşa din S.C. VITAL S.A.
  2. Aprobarea modificării Statutului S.C. VITAL S.A.
  3. Diverse.

Materialele şi documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.         

Formulare

 

 

Puteti descarca mai multe

formulare tip si avize

 

Localizare

Localizare Birouri SC VITAL SA