Investiții realizate de S.C. VITAL S.A. din surse proprii în 2020

 1. ;„Extindere rețea canalizare str. Emil Racoviță – Baia Mare”: extindere rețea canalizare cu o conductă din PVC cu Dn=250 mm în lungime totală de 327,5 ml și 8 racorduri în lungime totală de 40 ml - valoarea investiției 186,21 mii lei.
 2. „Reabilitare rețea canal str. Cuza Vodă nr.14 A – Baia Mare”: înlocuire rețea de canalizare din tuburi de beton cu o conductă nouă din PVC cu Dn=250 mm în lungime de 42,5 ml și 1 racord în lungime totală de 5 ml - valoarea investiției 41,33 mii lei.
 3. „Extindere rețea canalizare str. Pe Sub Grădini - Dumbrăvița”: extindere rețea canalizare cu o conductă din PVC cu Dn=250 mm în lungime de 250 ml și 6 racorduri în lungime totală de 27 ml - valoarea investiției 69,04 mii lei.
 4. „Stație de hidrofor str. Cuza Vodă bl.7 – Sighetu Marmației”: înlocuire branșament PEHD cu Dn=50 mm cu 2 branșamente PEHD cu Dn=63 mm în lungime totală de 22 ml și execuția unei stații de pompare apă potabilă pentru asigurarea presiunii apei la etajele superioare ale blocului P+10 - valoarea investiției 74,74 mii lei.
 5. „Reabilitare rețea apă str. Ciocârliei – Baia Mare” înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD cu Dn=110mm în lungime de 239 ml și 26 branșamente în lungime totală de 223 ml - valoarea investiției 255,09 mii lei.
 6. „Reabilitare rețea apă str. Trandafirilor – Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD cu Dn=110 mm în lungime totală de 64 ml si 1 branșament în lungime de  10 ml - valoarea investiției 37,83 mii lei.
 7. „Stație de pompare apă potabilă Satu Nou de Sus – Baia Sprie”: execuția unei stații de pompare apă potabilă pentru asigurarea presiunii apei pe rețeaua PE-HD cu Dn=125 mm - valoarea investiției 77,79 mii lei.
 8. „Alimentare cu apă str.Mesteacănului - Cavnic”: extindere rețea apă din PEHD cu Dn=110-160 mm în lungime de 436 ml și execuția unei stații de pompare apă potabilă pentru asigurarea presiunii apei - valoarea investiției 95,02 mii lei.
 9. „SPAU str. Oborului și subtraversare râu Vișeu – Vișeu de Sus”: extindere rețea canalizare (refulare) prin execuția unei subtraversări a râului Vișeu din PEHD Dn=140 mm în lungime totală de 155 ml și execuția unei stații de pompare ape uzate pentru asigurarea descarcării apelor uzate către stația de epurare - valoarea investiției 334,28 mii lei.

Lucrări în derulare care se regăsesc în anumite faze de implementare la nivel de documentații de urbanism, proiecte tehnice, avize, acorduri, autorizații, lucrări de organizare de șantier, achizitie, execuție:

 • Clădire Secție Apă - Canal și Transport Agenție – Sighetu Marmației;
 • Îmbunătățirea debitelor captate la frontul de captare – Vișeu de Sus;
 • Depozit de nămol – Tulghieș;
 • Alimentare cu apă și canalizare în comuna Cicârlău (str.Unirii + Merilor, 1 Decembrie, Turan + Pădurarilor - Ilba și str. Negruții - Cicârlău) - UAT Cicârlău;
 • Stație de hidrofor str. Făget - Sighetu Marmației;
 • Extindere rețea apă sat Cărpiniș - Copalnic Mănăștur;
 • Alimentare cu apă Sat de Vacanță – Coaș;
 • Extindere rețea apă sat Vad - Copalnic Mănăștur;
 • Șarpanta clădire administrativă de la Stația de Epurare – Vișeu de Sus.

Utilaje specifice achizițonate: autoutilitară, autoturism, grup de pompe ape uzate, pompă apă murdară, pompă de vid, electropompă submersibilă, grătar cu autocurățire, tablouri monitorizare nivel apă în rezervoare, tablouri automatizare puțuri, motocositoare, robot CCTV,  centrale termice, aparat de debitat cu plasmă, senzor și analizor turbiditate, regulator de vacuum cu manometru și ventil de dozare, oxigenometru, Ph-metru, ventilator, etc.

Dotări, IT achiziționate: calculatoare, programe informatice, multifuncționale, actualizare infrastructură de stocare și protecție a datelor, videoproiector, licențe, etc.