Investiții realizate de S.C. VITAL S.A. din surse proprii în 2018

În anul 2018 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:

 1. „Extindere rețea apă blocuri ANL str. Făget – Sighetu Marmației”: introducere conductă apă cu Dn=110mm din PEHD în lungime totală de 350ml pentru alimentarea cu apă potabilă a blocurilor ANL- valoarea investiției 57,38 mii lei.
 2. „Reabilitare rețea apă str. Mărului - Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conducta nouă din PEHD în lungime totală de 130ml și 19 branșamente în lungime totală de 96ml - valoarea investiției 60,71 mii lei.
 3. „Extindere rețea apă str. Afinei - Baia Mare”: introducere conductă apă cu Dn=110mm din PEHD în lungime totală de 50ml - valoarea investiției 6,92 mii lei.
 4. “Subtraversare râu Iza cu rețele de apă și canalizare – Sighetu Marmației”, care au constat din subtraversarea râului Iza cu conducte protejate de apă și canalizare în vederea racordării rețelelor din zona Iapa și Valea Hotarului la sistemele municipale de apă și canalizare, după cum urmează:

- introducere conductă apă din PEHD cu Dn=180 mm în lungime de 99ml;

- introducere conductă de refulare canalizare din PEHD cu Dn=110 mm în lungime de 100ml

- valoarea investiției 60,04 mii lei.

 1. “Consolidare mal stâng râu Săsar la evacuarea din Stația de Epurare – Baia Mare”, investiție în cadrul căreia s-au executat lucrări specifice de reabilitare a canalelor deversoare principal și secundar prin executarea de descărcătoare realizate din bazin disipator, risbermă și rampă de deversare în emisar, toate din beton armat, precum și consolidarea malului, între și în zona canalelor deversoare, cu prism din anrocamente din blocuri de piatră de carieră și lucrări de recalibrare și reprofilare a albiei râului Săsar - valoarea investiției 686,54 mii lei.
 2. “Amenajare depozit nămol iaz – Bozânta Mare”, investiție în cadrul căreia s-au executat 2 celule pentru depozitarea nămolului rezultat de la Stația de epurare Baia Mare și lucrări conexe, respectiv pentru sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale din celule și reabilitarea drumului de acces. Nămolul depozitat se va utiliza în cadrul procesului de închidere a  iazului de decantare steril Bozânta Mare - valoarea investiției 344,94 mii lei.

Lucrări în derulare care se regăsesc în anumite faze de implementare la nivel de documentații de urbanism, proiecte tehnice, avize, acorduri, autorizații, lucrări de organizare de șantier, execuție, achiziții:

 • Îmbunătățirea debitelor captate la frontul de captare – Vișeu de Sus;
 • Reabilitare rețea apă str. Mărășești blocuri – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea canalizare str. G. Coșbuc 12 – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea canalizare str. Cuza Vodă 14A – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Alba Iulia – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. T. Demetrescu – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Vagonetarilor – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Banului – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Oțelarilor – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Vagonetarilor – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Arieșului case – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Arieșului blocuri – Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str. Splaiul Republicii – Baia Mare;

Utilaje specifice achiziționate: autoutilitare, minibuldoexcavator, remorcă, pompe apă curată, pompe ape uzate, pompe submersibile, grup hidrofor, ciocane rotopercutoare, detector portabil de gaze, aparat de sudura PE cap la cap, aparat de sudură PE prin electrofuziune, tăietor beton/asfalt, mai compactor, motocositoare, mașină de numărat bani, mașină de împlicuit, etc.        

Dotări, IT achiziționate: calculatoare, programe informatice, multifuncțională, supraveghere video obiective, etc.