Investiții realizate de S.C. VITAL S.A. din surse proprii in 2019

 1. „Reabilitare rețea apă str.Alba Iulia – Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD cu Dn=90-110mm în lungime totală de 840 ml si 64 branșamente în lungime totală de 334 ml - valoarea investiției 385,64 mii lei.
 2. „Reabilitare rețea apă str. Banului – Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD cu Dn = 110 mm în lungime de 95 ml și 9 branșamente în lungime totală de 34 ml - valoarea investiției 52,24 mii lei.
 3. „Reabilitare rețea apă str. Oțelarilor – Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD cu Dn = 110 mm în lungime de 83 ml și 8 branșamente în lungime totală de 32 ml - valoarea investiției 47,02 mii lei.
 4. „Reabilitare rețea apă str.Traian Demetrescu – Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD cu Dn = 90-110 – 200 mm în lungime totală de 476 ml și 27 branșamente în lungime totală de 164ml - valoarea investiției 217,78 mii lei.
 5. „Reabilitare rețea apă str. Vagonetarilor – Baia Mare” înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD cu Dn = 110mm în lungime de 95 ml și 12 branșamente în lungime totală de 53,7ml - valoarea investiției 53,53 mii lei.
 6. „Reabilitare rețea apă str. Arieșului blocuri – Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din oțel cu o conductă nouă din PEHD cu Dn = 90 – 110 – 160 mm în lungime totală de 206 ml și branșamentele aferente blocurilor -  valoarea investiției 39,12 mii lei.
 7. „Extindere rețea apă str. Arieșului case – Baia Mare”: extinderea rețelei de apă cu o conductă din țeavă PE - HD cu Dn = 63 – 110 mm în lungime totală de 131 ml, realizând interconectarea rețelelor existente - valoarea investiției 24,18 mii lei.
 8. „Reabilitare Rețea canal str. George Coșbuc nr.12 – Baia Mare”: inlocuirea rețelei de beton cu o rețea nouă de canalizare din PVC cu Dn = 250 mm în lungime de 86 ml care deservește blocul de locuințe - valoarea investiției 93,4 mii lei.
 9. „Reabilitare rețea apă str. Splaiul Republicii – Baia Mare”: înlocuire conductă de apă din azbociment cu o conductă nouă din PEHD Dn = 160 - 200 mm în lungime totală de 1108 ml si 69 branșamente în lungime totală de 372 ml - valoarea investiției 419,66 mii lei.
 10. „Alimentare cu gaz metan a Stației de epurare – Sighetu Marmației” - valoarea investiției 49,30 mii lei.

Lucrări în derulare care se regăsesc în anumite faze de implementare la nivel de documentații de urbanism, proiecte tehnice, avize, acorduri, autorizații, lucrări de organizare de șantier, execuție, achiziții:

 • Cladire Secție Apă-Canal și Transport Agenție – Sighetu Marmației;
 • Îmbunătățirea debitelor captate la frontul de captare – Vișeu de Sus;
 • Reabilitare rețea canalizare str. Cuza Vodă 14A – Baia Mare;
 • Depozit de nămol – Tulghieș;
 • Reabilitare rețea apă str.Ciocîrliei - Baia Mare;
 • Reabilitare rețea apă str.Trandafirilor - Baia Mare;
 • Extidere rețea canalizare str. Pe sub Grădini - Dumbrăvița;
 • Stație de pompare ape uzate str.Oborului și subtraversare râu Vișeu - Vișeu de Sus;
 • Stație de pompare apă potabilă Satu Nou de Sus – Baia Sprie;
 • Alimentare cu apă și canalizare în comuna Cicârlau (str.Unirii + Merilor, 1 Decembrie, Turan + Pădurarilor - Ilba și str. Negruții - Cicârlau) - UAT Cicârlau;
 • Extindere rețea canalizare str.Emil Racoviță - Baia Mare;
 • Alimentare cu apă str.Mesteacănului - Cavnic;
 • Stație de hidrofor str.Cuza Vodă bl. 7 - Sighetu Marmației;
 • Stație de hidrofor str.Făget - Sighetu Marmației;
 • Extindere rețea apă Cărpiniș - Copalnic Mănăștur;
 • Alimentare cu apă Sat de vacanță – Coaș;

Utilaje specifice achiziționate: autoutilitară, minibuldoexcavator, remorcă, pompe apă curată, pompe ape uzate, pompe submersibile, debitmetre, mixer nămol, ciocan rotopercutor, suflantă, senzor măsură turbiditate, etc.        

Dotări, IT achiziționate: calculatoare, programe informatice, multifuncțională, plotter, implementare soluție ,,Centru fara hartii”, etc.