Stația de tratare a apei Baia Mare

Stația de tratare a municipiului Baia Mare este alimentată cu apă brută din sursa de suprafață, respectiv din lacul de acumulare Strâmtori-Firiza și lacul tampon din aval de baraj, lacul Berdu.

Instalația de captare și aducțiunea (galeria săpată în stâncă cu o lungime de aproximativ 6 m) sunt în administrarea S.G.A  (Sistemului de Gospodărire a Apelor) Maramureș. Ca rezervă, pentru alimentarea cu apă brută a stației de tratare există o aducțiune din oțel cu diametrul  DN 1000 mm care este în administrarea SC Vital SA.

Capacitatea Stației de tratare pe etape de dezvoltare este următoarea:

 • stația de tratare veche 1950 - 120 l/s

 • 1967 – etapa I - 330 l/s

 • 1975 – etapa II - 450 l/s

 • 1980 – etapa III - 450 l/s

Stația de tratare a municipiului Baia Mare a fost reabilitată și modernizată integral prin programul ISPA în anii 2007-2009 la o capacitate de 950 l/s. Obiectivele stației de tratare sunt:

 • conducte de aducțiune

 • grătare rare

 • grătare dese

 • decantoare (coagulare, floculare, sedimentare)

 • filtre

 • conducte de legătură

 • stație de clorinare

 • rezervoare

Producția zilnică asigură necesarul de apă potabilă atât pentru municipiul Baia Mare, localitățile limitrofe (Mocira, Recea, Groși, Tăuții de Sus, Satu Nou de Sus) cât și a celor mai îndepărtate (Dumbrăvița, Coaș). Rețeaua de apă potabilă a municipiului Baia Mare alimentează următoarele localități: comuna Dumbrăvița (Dumbrăvița, Șindrești, Unguraș, Rus, Cărbunari, Chechiș), comuna Groși (Groși,Ocoliș,Satu Nou de Jos), comuna Copalnic Mănăștiur (Berința, Curtuiuș, Cărpiniș), comuna Recea (Recea, Săsar, Lăpușel, Mocira, Bozânta Mică), comuna Coaș și orașul Tăuții Măgherăuș (Tăuții Măgherăuș, Bozânta Mare, Bușag, Merișor).   

Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Baia Mare dispune de rezervoare de înmagazinare care au o capacitate de 26,500mc și rolul de a compensa debitele maxime orare în orele de vârf, iar localitățile limitrofe dispun ce o capacitate totală de stocare de 2.650mc.

În cadrul stației de tratare funcționează laboratorul pentru monitorizarea  atât a apei brute cât și a apei distribuite în sistemul de alimentare municipal. Laboratorul este echipat cu aparatură ultramodernă și deține autorizație RENAR.

O altă stație de tratare, dimensionată la o capacitate de 15 l/s (cunoscută și sub denumirea de Microuzina de Apă) asigură necesarul de apă potabilă pentru cartierul Ferneziu-Limpedea, de la baraj până la cariera Limpedea. Apa brută pentru această stație de tratare este asigurată tot din lacul de acumulare Strâmtori-Firiza