Stațiile de tratare a apei din municipiul Baia Mare

Stația de tratare, denumită și „Uzina de apă”,  a municipiului Baia Mare (fără cartierele Firiza și Ferneziu Nord, care dețin sisteme de alimentare cu apă separate) este alimentată cu apă brută din sursa de suprafață, respectiv din acumularea Strâmtori – Firiza, din lacul tampon amplasat în avalul  barajului, lacul Berdu.

Instalația de captare și aducțiunea (galeria săpată în stâncă cu o lungime de aproximativ 6 km) sunt în administrarea S.G.A  (Sistemului de Gospodărire a Apelor) Maramureș. Ca rezervă, pentru alimentarea cu apă brută a stației de tratare există o aducțiune din oțel cu diametrul  DN 1000 mm care este în administrarea S.C. Vital S.A.

Capacitatea Stației de tratare pe etape de dezvoltare este următoarea:

 • stația de tratare veche 1950 - 120 l/s;
 • stația de tratare veche 1967 – etapa I - 330 l/s;
 • stația de tratare veche 1975 – etapa II - 450 l/s;
 • stația de tratare veche 1980 – etapa III - 450 l/s.

Stația de tratare a municipiului Baia Mare a fost reabilitată și modernizată integral prin programul ISPA în anii 2007-2009 ajungându-se la o capacitate de 950 l/s. 

Obiectivele stației de tratare sunt:

 • conducte de aducțiune;
 • grătare rare;
 • grătare dese;
 • decantoare (coagulare, floculare, sedimentare);
 • filtre;
 • conducte de legătură;
 • stație de clorinare;
 • rezervoare.

Producția zilnică asigură necesarul de apă potabilă atât pentru municipiul Baia Mare cât și pentru localitățile limitrofe: Dumbrăvița, Șindrești, Unguraș, Rus, Cărbunari, Chechiș, Groși, Ocoliș, Satu Nou de Jos, Coltău, Cătălina, Săcălășeni, Culcea, Coruia, Coaș, Berința, Curtuiușu Mic, Cărpiniș, Copalnic Mănăștur, Copalnic, Rușor, Vad, Laschia, Făurești, Recea, Săsar, Lăpușel, Mocira, Bozânta Mică, Hideaga, Colțirea, Mogoșești, Pribilești, Dăneștii Chioarului, Lucăcești, Tăuții Măgherăuș, Bozânta Mare, Bușag, Merișor.

Sistemul principal de alimentare cu apă al municipiului Baia Mare dispune de rezervoare de înmagazinare care au o capacitate de 26.500 mc și rolul de a compensa debitele maxime orare în orele de vârf, iar localitățile limitrofe dispun de o capacitate de înmagazinare  totală de 4.280 mc.

În cadrul stației de tratare funcționează laboratorul de analize fizico – chimice și microbiologice pentru monitorizarea  atât a apei brute cât și a apei distribuite din toate sistemele de alimentare cu apă S.C. Vital S.A.

Controlul calității apei se realizează în laboratorul de apă potabilă, care este acreditat RENAR din anul 2012 și înregistrat la Ministerul Sănătătii, din anul 2009.

Laboratorul de apă potabilă efectuează încercări fizico – chimice și microbiologice pentru determinarea indicatorilor de calitate a apei potabile, într-un sistem al calității conform cerințelor standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018.