Program intervenții - Baia Mare

Întreruperi furnizare apă

În acest moment nu există întreruperi programate.

Întreruperi neprogramate/avarii

În acest moment nu există lucrări de întreținere și modernizare semnalate.