Ultimele noutati

15 Dec 2020 Printează

Pentru sănătate, pentru tine, pentru noi … RECICLEAZA ULEIUL ALIMENTAR UZAT

Un litru de ulei alimentar uzat aruncat în canalizare poluează 1 milion de litri de apă, acesta reprezentând cantitatea necesară unui adult pentru a supraviețui timp de 14 ani.

Uleiul vegetal uzat este considerat, conform Catalogului European de Deșeuri, ca fiind un deșeu periculos. Din acest motiv se impune o supraveghere atentă a apelor cu potențial conținut de uleiuri vegetale și o epurare avansată a acestora.

În marile orașe din lume există programe gratuite de colectare de la consumatorii casnici a uleiului alimentar uzat sau firme care chiar plătesc pentru colectarea unor cantităţi mai mari.  În Uniunea Europeană colectarea și reciclarea uleiurilor și grăsimilor comestibile uzate este atent reglementată din cauza pericolului pe care îl reprezintă acest deșeu pentru sănătatea omului şi a mediului încojurator.

În România, prin hotărârea de Guvern nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, doar restaurantele sunt obligate să predea uleiul alimentar folosit la operatori economici care efectuează colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri.

Deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Consumatorii casnici, probabil din comoditate sau din neștiință, aruncă în continuare uleiul folosit la chiuvetă sau la coșul de gunoi. Deși „se interzice persoanelor fizice: deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane, apele mării teritoriale şi în sistemele de canalizare” şi că „persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri uzate sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate”, iar „producătorii şi importatorii de uleiuri sunt obligaţi să asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri introduse pe piaţă. Această obligaţie se poate realiza individual sau prin terţii indicaţi autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului, de către persoanele responsabile. În scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot încheia acorduri voluntare cu autorităţile publice centrale şi/sau locale”.

Efectele sunt devastatoare, atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru mediu.Singura variantă este să colectăm uleiul alimentar uzat și să îl predăm unor companii sau să fie colectat în cadrul  unui proiect care se ocupă de așa ceva. Colaborarea dintre autoritățile locale, colectorii de deșeuri, sortatori și organizațiile de mediu este esențială pentru rezolvarea problemei acestui tip de deșeu în România.  Uleiul alimentar uzat care ajunge la gunoi sau în canalizare devine un element extrem de nociv. Depunerea lui pe conducte provoacă înfundarea acestora, iar aruncat la coșul de gunoi, alături de restul deșeurilor menajere, devine o substanță greu degradabilă. Mai mult, odată ajuns în apele naturale, uleiul prăjit afectează dezastruos vietățile din apă (ex. peștii), căci împiedică prin plutirea sa la suprafața apei tocmai transferul de oxigen.

Principiul acțiunii preventive este unul din principiile care stau la baza Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, prezentând ierarhia deșeurilor care "se aplică în calitate de ordine a priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu, valorificarea energetică și, ca ultimă opțiune, eliminarea".  Până și Comisia Europeană a lăsat mai liber acest cadru al consumatorilor casnici, mizând pe spiritul civic și educația cetățenilor europeni. Destul de paradoxal având în vedere că utilizatorii casnici sunt cei mai mari poluatori atunci când vine vorba despre acest deșeu. Se estimează că utilizatorii casnici produc și aruncă în canalizare o cantitate de ulei uzat de 12 ori mai mare decât societățile comerciale. Mai mult, aruncarea uleiului alimentar uzat în mod necorespunzător – în chiuvetă sau pe canalizare, înfundă și corodează țevile, costurile de întreținere și curățare a stațiilor de epurare întorcându-se tot în buzunarul consumatorului casnic.

În Baia Mare există mai multe puncte unde consumatorii pot să ducă uleiul alimentar uzat:

AUCHAN - Bulevardul București, nr. 144. Sub sloganul "SĂ PĂSTRĂM ÎMPREUNĂ NATURA CURATĂ" – Hypermarket-ul  își încurajează clienții să colecteaze corect uleiul folosit și  să îl aducă în cel mai apropiat hypermarket Auchan, de unde acesta va fi transportat și reciclat în biodisel de către un reciclator autorizat. Cei care doresc să aducă aici uleiul alimentar uzat,  trebuie să parcurgă următorii pași:

Să colecteze uleiul folosit, după răcire, într-un recipient transparent de plastic. Pentru ca procesul de reciclare să se poată derula într-un mod optim, este important ca uleiul să fie strecurat și neamestecat cu alte deșeuri. Recipientele din plastic vor fi, de asemenea, colectate pentru reciclare.

Să colecteze minim 0,5 litri de ulei uzat (sau multiplu de 0,5l) și să aducă recipientele în magazinele Auchan la Servicii Clienți.

În funcție de cantitatea predată, clienții vor fi răsplătiți de către partenerii Auchan, pentru nivelul de reponsabilitate de care dau dovadă, cu detergent de vase sau apă plată.

CARREFOUR  - Bulevardul Bucuresti, nr. 53. E TIMPUL SĂ TRECEM LA OBICEIURI MAI BUNE – acesta este îndemnul celor de la hypermarket-ul Carrefour pentru colectarea uleiului folosit.Carrefour oferă la fiecare 3 litri de ulei folosit 1 litru de ulei proaspăt, marca proprie, iar la 5 litri de ulei folosit, 2 litri de ulei proaspăt.

Acțiunea este implementată cu sprijinul organizației Respiră Verde, care va colecta și procesa uleiul folosit pentru a-l transforma în biocombustibil și alte derivate.

CORA - Strada Victoriei, nr. 73. RECICLĂM. SALVĂM. CÂȘTIGĂM. – este deviza sub care hypermarket-ul CORA încearcă să își conștientizeze clienții de importanța reciclării uleiului alimentar uzat. Cei care colectează corect și predau uleiul în acest punct primesc la schimb pentru:

1 litru ulei alimentar reciclat – 1 detergent de vase

3 litri ulei reciclat uzat – 1 litru ulei de gătit

MOL România -  stația de pe str. Vasile Alecsandri sau stația de pe str. Victoriei, nr. 167. MOL România este prima rețea de benzinării care încă din 2012 are un program pentru colectarea de la populaţie a uleiului alimentar uzat, cu scopul de a contribui la protecția mediului și la educaţia civică privind acest subiect. Procedura de predare este foarte simplă: uleiul colectat într-un recipient trebuie predat personalului din staţia aleasă de dumneavostră.

Protecţia mediului a devenit o prioritate planetară. Faptul că nu s-au luat la timp măsurile necesare a determinat apariţia unor riscuri ecologice majore, care ameninţă întreaga planetă, ţara noastră fiind şi ea o piesă din acest puzzle mondial. Efectul de seră, criza apei potabile, inundaţii și multe altele impun cu mare urgenţă luarea de măsuri. Pentru reușita punerii în practică a acestor proiecte va fi nevoie de implicarea a cât mai multor actori, cetățeni, operatori economici, centre de colectare, autorități publice etc, pentru că interesul este al tuturor şi anume acela „de a satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.