Descriere Contract de Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures in perioada 2014-2020

În perioada 14.02.2018 - 30.06.2023, VITAL S.A. a derulat Contractul sectorial de servicii care “Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014 -2020”, nr. 37/14.02.2018, cu Asocierea S.C. EPTISA România S.R.L. & EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.

          În conformitate cu POIM, pregătirea proiectelor reprezintă o activitate eligibilă, iar elaborarea documentațiilor tehnico-economice se realizează în baza unor Contracte de Asistență Tehnică de pregătire a aplicațiilor de finanțare pentru proiecte majore de investiții care includ și activitatea de sprijin pe parcursul evaluării aplicațiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și al Comisiei Europene.

          Contractul de Asistență Tehnică cuprinde etapa de pregătire a proiectului.

          Obiectivele specifice ale Contractului de Consultanță sunt următoarele:

  • Realizarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului și obținerea cofinanțării din partea Fondului de Coeziune pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată din județul Maramureș;
  • Realizarea proiectării și elaborarea documentațiilor de atribuire necesare în vederea atribuirii Contractelor de lucrări și sprijinirea Operatorului Regional în procesul de derulare a procedurilor de atribuire;
  • Realizarea serviciilor de Asistență Tehnică în managementul proiectului pe toată durata de implementare a proiectului;

          Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.