Rețele de Apă și Canalizare Baia Mare

19 Iun 2015 Printează

Perioada de execuţie: 28 noiembrie 2007- 27 octombrie 2009
Constructor: SC Hidroconstrucţia SA
Valoarea contractului: 16.415.607,67 Euro, din care 9.494.689,29 Euro din ISPA, 6.080.918,38 Euro 
dintr-un credit BEI si 840.000 Euro de la bugetul local.
Lucrări executate:
Reabilitarea a 22,504 km reţea alimentare cu apă şi extinderea a 2,150 km reţea apă;
Reabilitarea a 13,221 km reţea de canalizare şi extinderea a 12,260 km reţea canal;
Reabilitarea deversoarelor pluviale în număr de 7 şi construirea a două staţii de pompare ape uzate şi o staţie de pompare apă potabilă;
Implementarea unui sistem nou de monitorizare a reţelei de canalizare. 

Beneficiile rezultate în urma finalizării lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare sunt: îmbunătăţirea siguranţei în furnizarea apei, reducerea pierderilor de apă, reducerea infiltraţiilor în sistem precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin extinderea canalizării.