Comunicate de presa

27 Iun 2023 Printează

Utilizați apa potabilă în mod responsabil, nu o irosiți!

Societatea VITAL S.A. recomandă consumatorilor să utilizeze apa potabilă cu maximă responsabilitate strict în scop casnic, menajer. Folosirea rațională a resurselor de apă este o responsabilitate comună, atât a furnizorului, cât și a consumatorilor, iar odată cu venirea căldurii, Operatorul Regional VITAL S.A. poate întâmpina dificultăți în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în unele localități.

Precizăm ca legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești:

  • Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și de canalizare, actualizată, (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. (4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare.

Conform prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), utilizatorul este obligat:

b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare.

Recomandăm utilizarea apei potabile doar în scopuri gospodăreşti şi de uz casnic şi să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi: irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curţilor, pavajelor sau umplerea piscinelor, bazinelor/rezervoarelor de mare capacitate, astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului.

Vă reamintim că pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul S.C. VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.

Mulțumim pentru înțelegere și colaborare!