Evenimente

28 Oct 2014 Printează

Semnare contract de lucrări MM-CL-03

S.C. VITAL S.A. a semnat contractul de lucrări MM-CL-03 Reabilitarea stației de epurare din Baia Mare din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Maramureş“

În data de 28 octombrie a.c. s-a semnat contractul de lucrări MM-CL-03 “Reabilitarea staţiei de epurare din Baia Mare”. Contractul a fost adjudecat de firma S.C. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L., prin licitaţie deschisă, având valoarea de 43.499.454,00 lei şi o perioadă de execuţie de 22 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 

Planul de finanţare al proiectului include contribuţia Uniunii Europene care reprezintă 77,31%, subvenţia de la bugetul de stat este de 11,82%, împrumutul contractat de operatorul regional S.C. VITAL S.A. este de 9,05% iar contribuţia de la bugetele locale de 1,82%. 

Stația de epurare Baia Mare a beneficiat prin Programul ISPA de reabilitarea treptei primare și secundare de tratare a apei precum și de facilități de tratare a nămolului, iar prin prezentul contract de lucrări, finanțat din Fonduri de Coeziune, se urmărește continuarea îmbunătățirii performanțelor stației de epurare prin realizarea treptei terțiare de tratare a apelor uzate.

Scopul contractului este de a îmbunătăți facilitățile de tratare a apelor uzate și a nămolului prin achiziția unor instalații suplimentare pentru îngroșarea mecanică a nămolului în exces: metantancuri pentru fermentarea nămolului, rezervoare de stocare și arzător de biogaz în exces, la un nivel care să corespundă cerinţelor privind efluentul şi nămolul. Iar pe lângă tratamentul terțiar prin care se îndepărtează azotul și fosforul și se reduc substanţele organice biodegradabile periculoase, contractul mai prevede și creșterea performanțelor prin dotarea laboratorului de la stația de epurare cu aparatură și echipamente, în vederea încadrarii efluentului rezultat în normele privind protecția mediului, creșterea frecvenței analizelor pentru apa uzată și îmbunătățirea calității serviciilor, în vederea acreditării RENAR.

Realizarea treptei terțiare în cadrul contractului de “Reabilitare a stației de epurare din municipiul Baia Mare”, vizează îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune.