Anunțuri publice

06 Dec 2016 Printează

Sfaturi de protejare a instalațiilor interioare împotriva înghețului

S.C. VITAL S.A. recomandă utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea problemelor legate de riscul de îngheț al instalațiilor și amenajărilor aferente alimentării cu apă. Pentru a diminua la minimum neplăcerile cauzate de aceste probleme, venim în întâmpinarea clienților noștri cu câteva recomandări tehnice.

Utilizatorii se pot proteja împotriva pagubelor pe care înghețul le poate provoca, evitând astfel cheltuielile cu reparațiile sau înlocuirea apometrelor, țevilor sau a branșamentelor de alimentare cu apă. Pe perioada de timp cu temperaturi scăzute, proprietarii de locuințe ar trebui să acorde importanță protejării apometrelor și țevilor de îngheț.

Protejaţi căminul de apometru!

Îngheţul apei din reţelele de distribuţie apare prima oară în căminul de apometru, după care se propagă către branşament şi reţeaua interioară. Protecţia instalaţiilor din căminul de apometru este la fel de importantă, întrucât aici sunt marea majoritate a armăturilor, apometre, robinete, coturi, adică locuri unde pot apărea diminuări ale secţiunii utile şi unde se formează gheaţă în situaţia în care nu există circulaţie a apei pe reţea.

Protejaţi apometrul!

- Conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, clienţii au obligaţia „să se preocupe de asigurarea integrităţii sistemelor de măsurare”. În cazul în care apometrul îngheaţă, costurile de remediere (contravaloarea aparatului de măsură, manopera aferentă înlocuirii, cheltuielile corespunzătoare deplasării şi staţionării mijlocului de transport utilizat) revin în exclusivitate clienţilor;

- Daca contorul este amplasat în exterior asigurați-vă în plus că acesta este protejat cu materiale izolatoare, care să reducă/împiedice înghețarea contorului.

Protejarea țevilor și a branșamentelor de alimentare cu apă:

- Izolați țevile. Dacă aveți o chiuvetă montată pe un perete exterior, izolați tevile;

- Ventilați spațiile de sub chiuvetă, pentru a permite aerului cald să pătrundă la țevi;

- Îndepărtați tuburile flexibile de la racordurile exterioare;

- Opriți alimentarea cu apă spre robineții din exterior și când este posibil, goliți țevile complet.

Consumaţi constant apă!

- Multe din problemele cauzate de îngheţ s-au înregistrat la capetele de reţea, acolo unde consumul este mai scăzut şi neuniform.

- Nu realizaţi construcţii în apropierea reţelelor de apă! Construcţia de cămine şi alte corpuri betonate în imediata apropiere a reţelelor de distribuţie a apei facilitează îngheţul.

Ȋn cazul în care, în urma măsurilor luate, sau în lipsa acestora vor apărea situaţii de îngheţ a conductelor este necesar să cunoaşteţi următoarele:

- nu acţionaţi asupra apometrelor instalate la limita de proprietate, în cazul în care sunt înghetate  apometrele, nu încercaţi sã le dezghetaţi singuri, anunţaţi SC VITAL SA;

-  dacă problema a apărut la instalaţia  proprie (reţeaua interioară) rugaţi vecinii să vă dea un vas cu apă caldă pe care o turnaţi încet peste conductă, în zona îngheţată;

-  nu folosiţi focul deschis pentru dezgheţarea conductelor;

-  pentru problemele majore apărute şi dacã nu reuşiţi să dezghetaţi conductele interioare apelaţi la serviciile societății noastre.                                                                                         

În cazul în care recomandările tehnice au fost ignorate, iar contorul îngheață și se defectează, societatea VITAL va repara sau înlocui contorul, facturând acest serviciu. Conform art. 134(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Maramureș,”Orice reparații și orice înlocuire de contor/aparat de măsură al cărui sigiliu a fost rupt și care a fost deschis sau demontat ori a cărei deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcționări anormale în condiții de îngheț, incendiu, șocuri exterioare, furt, etc., sunt efectuate de Operatorul serviciului, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului dacă se constată vina acestuia.”

S.C. VITAL S.A. reamintește utilizatorilor de necesitatea verificării conductelor de apă şi a eventualilor robineţi montaţi pe instalaţie, pentru a vă asigura că nu există fisuri sau pierderi de apă care ar putea favoriza îngheţarea conductelor.

Nu uitați pentru informații suplimentare sau alte sesizări, Dispeceratul S.C. VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de  telefon: 0262 - 212 550; 0262 - 215 150,1,2

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!