Anunțuri publice

16 Ian 2023 Printează

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. VITAL S.A., cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 21. județul Maramureș, titular al proiectului "INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU UZINA DE APĂ BAIA MARE", propus a fi realizat în municipiul Baia Mare, str. Colonia Topitorilor, nr. 32, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. l A, jud. Maramureș, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm. ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.