Cum se poate face o/un cerere/ contract de vidanjare şi unde se completează/ încheie o/ un cerere/ contract?

Contractul de vidanjare este un document oficial încheiat între S.C. VITAL S.A. şi utilizator. În baza acestui document, la cererea solicitantului, S.C. VITAL S.A. efectuează, contra cost, operaţiunea de vidanjare și anume 259,66 lei/oră fără TVA. În calculul tarifului de prestare pentru servicii de vidanjare este prevăzută deplasarea autospecialelor pe o distanță de 10 km (raza municipiului) fără a percepe tarif de deplasare. Ce depășește această distanță, se taxează tarif deplasare/km, adică 6,46 lei/km fără TVA, 

Pentru a beneficia de serviciul de vidanjare꞉

  • agenţi economici trebuie să depună  o cerere tip în acest sens și o copie după certificatul de înregistrare al firmei, copie Carte de identitate – a reprezentantului legal.
  • persoane fizice – o cerere tip prin care solicită prestarea acestui serviciu.

Precizăm că vidanjarea bazinelor de colectare a apei uzate deținute de utilizatori în zonele unde nu există sistem public de canalizare se poate realiza în condiţiile în care apa uzată colectată se înscrie în valorile maxime admise pentru conţinutul de poluanţi în conformitate cu H.G.352/2005 – NTPA 002. 

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat, care a obținut de la operator, acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

Serviciul de vidanjare se face în baza unei comenzi de vidanjare transmise fie în scris, prin e-mail, la adesa relatiicupublicul@vitalmm.ro , prin fax, la numărul 0362 422 199 sau printr-o solicitare scrisă, depusă la biroul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai nr.21. Formularele tipizate sunt disponibile pe site-ul www.vitalmm.ro (https://www.vitalmm.ro/ro/servicii/formulare-tip-descarcare) sau la biroul Relații cu Publicul.