Cine poate fi utilizator al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare?

Conform art. 198 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Maramureș, aprobat prin Hotărârea ADI - Maramureș nr. 1/2013

(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă şi/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare.

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.

(3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

(4) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:

- operatori economici;

- instituţii publice;

- utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

- utilizatori casnici colectivi, asociații de proprietari/chiriași cu personalitate juridică.