Ce înseamnă operator regional?

Societatea VITAL S.A. s-a înființat ca societate comercială, în anul 1997, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 131/1997. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Maramureș nr.15 din 29.10.2008 s-a aprobat Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu Operatorul Regional S.C. VITAL S.A la nivelul județului Maramureș.

Astfel, administrarea și exploatarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Maramureș este asigurată de Operatorul Regional.