ANUNŢ PUBLIC - privind decizia etapei de încadrare - Targu Lapus

04 Mai 2015 Printează

SC VITAL SA, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 21, judeţul Maramureş, titular al proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Tăuţii Măgherăuş, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Baia Sprie şi Seini din judeţul Maramureş” – Investiţii Economii, propus a fi realizat în aglomerarea Targu Lapus, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş: “nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate”, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul Deciziei Etapei de Încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni-joi între orele 8-1630, iar vineri între orele 8-1400 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la Proiectul Deciziei Etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.