Descriere Contract de finantare 123224 (SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA...)

SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES IN PERIOADA 2014-2020"

În data de 30.10.2018 s-a semnat Contractul de Finanțare cu numărul 222 “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+123224, între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare(AM POIM) și VITAL SA  calitate de Beneficiar al finanțării.

          Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, respectiv între data de 05.03.2018 și data de 05.02.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor, iar în urma semnării Actului Adițional nr. 1/31.01.2019, durata Contractului s-a prelungit la 22 de luni, respectiv între data de 05.03.2018 și 31.12.2019. În urma Actului Aditional nr. 2/13.11.2019, durata Contractului s-a modificat la 34 de luni, respectiv între data 05.03.2018 și 31.12.2020.
Conform Actului Adițional nr. 4/18.12.2020 perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, și anume 05.03.2018 - 31.12.2021.
Conform Actului Adiţional nr. 5 16 12 2021 perioada de implementare a prolectului este de 56 de Iuni si anume intre data de 05.03.2018 - 31.12 2022
Conform Actului Aditional nr. 6/13.12.2022 perioada de implementare a proiectului este de 70 Iuni respectiv intre data de 05.03 2018 - 31.12.2023.

          Valoarea totală a Contractului este de 16.132.211,20 lei (cu TVA) iar valoarea totală eligibilă este de 13.556.480,00 (fără TVA).

Obiectivul Contractului reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, în perioada 2014-2020”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta. Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în concordanță cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.