Tarife analize laborator apă potabilă și apă uzată

Tarife pentru Analize laborator apă potabilă practicate de S.C. VITAL S.A., aprobate prin Hotărârea nr.2/2021 a ADI Maramureș, începând cu 01.05.2021

Nr.

Denumire încercări

Preț

lei fără TVA

Preț

lei cu TVA

1.

Bacterii coliforme

53.78

64.00

2.

Escherichia Coli

53.78

64.00

3.

Esterococi intestinali

53.78

64.00

4.

Clostridium Pefrigens

53.78

64.00

5.

Număr de colonii la 220 C

30.25

36.00

6.

Număr de colonii la 370 C

30.25

36.00

7.

Nitrați (azotați)

42.02

50.00

8.

Nitriți (azotiți)

34.45

41.00

9.

Aluminiu

41.18

49.00

10.

Amoniu

34.45

41.00

11.

Cloruri

27.73

33.00

12.

Clor rezidual liber

27.73

33.00

13.

Conductivitate

19.33

23.00

14.

Duritate totală

27.73

33.00

15.

Fier

41.18

49.00

16.

Mangan (metoda spectrofotometrie)

41.18

49.00

17.

Mangan (metoda absorbție atomică)

80.67

96.00

18.

Indice de permanganat

29.41

35.00

19.

pH

20.17

24.00

20.

Turbiditate

19.33

23.00

21.

Oxigen dizolvat

20.17

24.00

 

Tarife pentru Analize laborator apă uzată practicate de S.C. VITAL S.A., aprobate prin Hotărârea nr.2/2021 a ADI Maramureș, începând cu 01.05.2021

Nr.

Denumire încercări

Preț

lei fără TVA

Preț

lei cu TVA

1.

Agenți de suprafață anionici (detergenți)

39.50

47.00

2.

Amoniu

34.45

41.00

3.

Arsen

76.47

91.00

4.

Azot total

36.14

43.00

5.

CBO5

57.14

68.00

6.

CCO-Cr

31.09

37.00

7.

Cianuri libere

23.53

28.00

8.

Cloruri

27.73

33.00

9.

Coliformi fecali

53.78

64.00

10.

Coliformi totali

53.78

64.00

11.

Crom hexavalent/ Crom total

32.77

39.00

12.

Cupru

34.45

41.00

13.

Substanțe extractabile cu solventi

37.81

45.00

14.

Fenoli

31.09

37.00

15.

Fier

25.21

30.00

16.

Fosfor total/ fosfați

34.45

41.00

17.

Materii totale în suspensie

31.09

37.00

18.

Nichel

29.41

35.00

19.

Nitrați (azotați)

42.02

50.00

20.

Nitriți (azotiți)

34.45

41.00

21.

pH

20.17

24.00

22.

Plumb

34.45

41.00

23.

Reziduu filtrabil la 1050 C

32.77

39.00

24.

Sediment la 30 min. (nămol)

32.77

39.00

25.

Streptococi fecali

53.78

64.00

26.

Substanță uscată/ umiditate (nămol)

16.81

20.00

27.

Substanțe minerale volatile (nămol)

32.77

39.00

28.

Sulfați

43.70

52.00

29.

Sulfuri

29.41

35.00

30.

Zinc

29.41

35.00

Notă:

  • Laboratoarele sunt acreditate RENAR.
  • Laboratoarele aplică sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele SR EN ISO 17025:2018.