Program intervenții - Cavnic

Întreruperi programate

În acest moment nu există întreruperi programate.

Întreruperi neprogramate/avarii

În acest moment nu există lucrări de întreținere și modernizare semnalate.