Evenimente

11 Mar 2015 Printează

Locuitorii de pe mai multe străzi din municipiul Baia Mare vor beneficia în curând de reţele noi de canalizare şi de alimentare cu apă graţie unui proiect pe bani europeni implementat de SC VITAL SA

La sfârșitul lunii februarie reprezentanții SC VITAL SA s-au întâlnit cu constructorul, TEDAGUA și IMI SA, și au procedat la verificarea și vizualizarea lucrărilor cuprinse în contractul MM-CL-08, respectiv ῍Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, stațiilor de pompare, a retelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare Vest῎. Investițiile fac parte din proiectul major ῎Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județulMaramureș῍. Proiectul este finanțat prin programul POS Mediu, beneficiarul fiind SC VITAL SA.

În cadrul întâlnirii, constructorul a cerut beneficiarului SC VITAL SA preluarea unor părți de lucrări, din lucrările executate pe rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare, cuprinse in contractul MM-CL-08. Locuitorii de pe străzile Alunului, Lămâiței, Berăriei, Emil Racoviță, Aurel Vlaicu, Dura, Păpădiei, Prunului și Fabricii vor beneficia în curând de rețele noi de canalizare.

Pe aceste străzi s-au executat lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe o lungime totală de circa 3.624 m.

S-au efectuat și lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare existente pe o lungime totală de circa 664 m, pe strada Fabricii.

Pe străzile Speranței, Fabricii, Emil Racoviță, Plevnei, Alunului, Aurel Vlaicu a fost extins sistemul de alimentare cu apă pe o lungime totală de 1855 m, iar pe strada Valea Borcutului a fost reabilitată rețeaua de alimentare deja existentă, pe o distanță de 695 m.

Un punct important îl reprezintă și rețeaua de hidranți. Aceştia lipseau pe majoritatea străzilor. Lucrările au prevăzut montarea unui număr de 15 hidranți de incendiu supraterani. Aceștia sunt utilizați pentru stingerea incendiilor și sunt poziționați, în special, la intersecția străzilor, precum și în lungul acestora, la o distanță de maxim 100 m unul de altul, în locurile ușor accesibile autospecialei de stins incendiul.

Pentru branșarea imobilelor la sistemul de alimentare cu apă, respectiv racordarea la rețeaua de canalizare pe străzile unde aceste rețele nu existau până în prezent, proprietarii de imobile trebuie să se prezinte la sediul SC VITAL SA din Baia Mare, în vederea obținerii avizului tehnic de branșare/racordare.

Ulterior obținerii avizului, se va întocmi imediat contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Conectarea imobilelor la rețelele noi de alimentare cu apă și de canalizare se va putea face doar după recepția finală a lucrărilor mai sus menționate.

În urma investiţiilor, gradul de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în Baia Mare va creşte considerabil, iar calitatea serviciilor prestate se va conforma cerinţelor UE.