Anunțuri publice

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1 A, jud. Maramureș, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro

27 Aug 2019 Anunțuri publice Citește mai mult