Ce este apometrul și când se verifică acesta ?

Contorul de branşament este aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.

În acest sens, indiferent de modul de finanţare al branşamentului apometrul este în proprietatea furnizorului de utilităţi.

Pentru a se evita ruperea accidentală a sigiliilor de pe contor, acţiune ce poate conduce la costuri suplimentare imputate utilizatorului, respectiv verificare metrologică şi consum clandestin, nu se va permite persoanelor neautorizate să execute lucrări de intervenţie în căminul de branşament.

Verificarea contoarelor şi înlocuirea acestora din iniţiativa operatorului, se face la un interval de 7 ani, şi e gratuit pentru toate categoriile de abonaţi.

Verificarea metrologică se face şi la solicitarea scrisă a utilizatorului, în cazul în care are suspiciuni cu privire la înregistrarea cantităţii de apă consumată. Precizăm că în cazul în care apometrul este declarant admis din punct de vedere metrologic, solicitantul suportă taxa pentru verificarea metrologică.