Program de revizii tehnice și reparații pe rețelele de canalizare din municipiul Baia Mare și zonele limitrofe pe anul 2019

În fiecare an echipe de specialiști (muncitori,maiștri și ingineri) din cadrul Sectorului Canal al S.C. VITAL S.A., desfășoară un amplu program de revizii tehnice, de spălare și decolmatare a rețelelor de canalizare, a racordurilor, a căminelor de racord și de vizitare, inclusiv a gurilor de scurgere.

 Sistemul de canalizare administrat de S.C. VITAL S.A. – Agentia Baia Mare, cuprinde:

 • sistemul de canalizare propriu-zis al municipiului Baia Mare cu o lungime de ≈ 345 km, de tip  mixt respectiv aproximativ 47 % unitar și 53 % divizor;

 • sistemele de canalizare ale localităților limitrofe (Comuna Dumbrăvița, Comuna Recea, Comuna Groși, Comuna Săcălășeni, Comuna Coltău) cu o lungime de ≈ 62 km.

Aceste sisteme au fost proiectate și dimensionate doar pentru a prelua apele uzate menajere.

Rețeaua de canalizare este alcătuită din:

 • colectoare care asigură transportul apei preluate din sistem (colectoare principale și colectoare secundare);

 • construcții auxiliare care asigură buna funcționare a rețelei:

 • racorduri – care asigură preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori în rețeaua publică de canalizare și cuprinde căminul de racord și canalul de racord;

 • cămine de vizitare – sunt construcții verticale amplasate pe rețelele de canalizare de linie sau intersecție;

 • deversoare – sunt prevăzute pe rețelele de canalizare  în sistem unitar pentru descărcarea unor volune mari de apă direct în receptor;

 • sisteme de control, monitorizare și achiziții de date SCADA;

 • subtraversări și supratraversări de râuri sau căi de rulare ( drumuri, căi ferate,etc.)

 • stații de pompare  apă uzată montate în zonele depresionare unde nu se poate asigura curgerea gravitațională. Pentru  o bună funcționare a stațiilor de pompare sunt necesare  operațiuni de decolmatare, spălare și întreținere periodic;

 • guri de scurgere – servesc pentru colectarea și descărcarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare.

Nr.

crt.

Luna

Adresa

1.

Ianuarie*

bd.București, bd.Traian, bd.Republicii 20, str.Iuliu Maniu, str.Ghe.Marinescu, str.Petre Dulfu, str.Ion Slavici, str.Dimitrie Cantemir, str.St.Cel Mare, str.George Enescu, str.Ghioceilor, str.Narciselor, str.Nicolae Iorga, str.Aviatorilor, str.Ana Ipătescu, str.Petru Maior, str.Ion Șugariu, str.Gheorghe Bilașcu, str.Culturii, str.Florilor, str.George Coșbuc, str.Pășunii, str.Melodiei, str.Rapsodiei, str.Păltinișului, str.Banatului, str.Câmpul Tineretului nr.1, Aleea Nouă, Aleea Mărăști, Piața Revoluției, SP Hera, SP1-SP2 (sat Săsar), SP4 (Chechiș)

2.

Februarie

str.Vasile Lucaciu, str.Cărăușilor, str.Zorilor, str.13 Septembrie, str.Bujorului, str.Industriei, str.Închisă, str.Nufărului, str. Monetăriei, str.Țibleșului, str.Crinului, str.Mihai Viteazu, str.Dacia, str.Mărășești, str.Grănicerilor, str.Jandarmeriei, str.Vlad Țepeș, str.Mihai Basarab, str.Bucovinei, str.Bogdan Vodă, str.Amurgului, str.Gării, str.Petru Rareș, str.Transilvaniei, str.Oituiz, str.Dorobanților, str.Tudor Vladimirescu, str.Paris, str.Hollosi Simon, Aleea Dobrogei, SP.10 (Dumbrăvița), SP1 (Săcălășeni)

3.

Martie

bd.București,  bd.Unirii, bd.Independenței, bd.Republicii, str.Victoriei, str.Vasile Lucaciu, str.Minerilor, str.Industriei, str.Victor Babeș, str.Alexandru Odobescu, str.Ciprian Porumbescu, str.Iza, str.Ion Luca Caragiale, str.Proletarilor, str.Gh. Pop de Băsești, str.Viilor, str.Castanilor, str.Mălinului, str.Garibaldi, str.Șoimului, str.Nicolae Bălcescu, str. Ion Creangă, str.Mihail Sadoveanu, str.Inocențiu  Micu Klein, str.Luptei, str.Aurora, str.Florilor, str.9 Mai, str.George Coșbuc, str.Păltinișului 87, loc.Săcălășeni, loc.Coruia, loc.Culcea, SP7, SP8, SP9.

4.

Aprilie

str.Agriculturii, str.Luminiței, str.Ecaterina Teodoroiu, str.Luceafărului, str.Avram Iancu, str.Romană str.Nicolae Titulescu, str.Andrei Mureșan, str.Armoniei, str.30 Decembrie, str.Argeșului, str.Vasile Alecsandri, str.Reconstrucției, str.Marinarilor, str.Gh.Doja, str.Cosașilor, str.Plugarilor, str.Universității, str.Berzei, str.Energiei, str.Cireșelor, str.Țebea, str.Târgului, str.Luminișului, str.Sudului, str.Electrolizei, str.Eliberării str.Valea Roșie, str.Petofi Sandor, str.Gheorghe Pop.de.Băsești, str.Luptei, str.Nicolae Bălcescu, str.Holosi Simon, str.Ferenczi Carol, str.Pictorilor, str.Ștefan Luchian, str.Ion Creangă, str.Paris, str.Iuliu Maniu, str.Petre Dulfu, str.George Marinescu, str.Neptun, str.Jupiter, str.Saturn, str.Uranus, str.Petru Maior, str.Ion Șugariu, str.Ana Ipătescu,  str.Ion Luca Caragiale, str.Iza, str.Alexandru Odobescu,  str.Pășunii, str.Macului, str.Rapsodiei, Al.Marăști, Al.Aurora, Al.Nouă, Al.Romană, P-ța.1Iunie, P-ța.Păcii, P-ța Izvoarelor, loc.Coltău, SP4, SP4 - SP5, SP10, SP2

5.

Mai

bd.Traian, bd.Unirii, str.Victor Babeș, str.Mihai Eminescu, str.Dumbravei, str.Vrancei, str.Sebeșului, str.Chioarului, str.Codrului, str.Oborului, str.Arieșului, str.Mărășești (case), str.Macului, str.Păltinișului, str.Mărgeanului, str.Depozitelor, str.Motorului, str.Topazului, str.Bazaltului, str.Fabricii, str.Islazului, str.Dragoș Vodă,  str.Moldovei, str.Olteniei, str.Munteniei, str.Petru Rareș, str.Oituz, str.Transilvaniei 12, str.Dragoș Vodă, str.Nufărului, str.Bernard Shaw,  str.Câmpul Tineretului, str.Alexandru Grigorescu, str.Serelor, str.Hortensiei, str.Florilor, str.Progresului, str.Gării, str.Rozelor, str.Stefan cel Mare, str.Vasile Lucaciu, str.Minerilor, str.Industriei, Al.Filaturii, Al.Rotundă, Al.Stelei, loc.Dumbrăvița, loc.Chechiș, loc.Săsar, SP3, SP,6, SP7, SP9,SP Valea Roșie. 

6.

Iunie

bd.Republicii, str.Ghe.Șincai, str.George Coșbuc, str.Cuza Vodă, str.Jupiter, str.Neptun, str.Uranus, str.Saturn, str.Cosmonauților, str.Lăpușului, str.Rozelor, str.Hortensiei, str.Școlii, str.B.St.Delavrancea, str.Progresului, str.Moldovei 9, str.Cehov, str.Lebedei, str.Bobâlna, str.Lupului, str.13 Decembrie, str.Garoafei, str.Muncii, str.Păunului, str.Crișan, str.Carpați, str.Teatrului, str.Cetății, str.Turnului, str.1Mai, str.Cloșca, str.Horea, str.Silviculturii, str.Căprioarei, str.Atleților, str.Anton Pann, str.Someșului, str.Olarilor, str.Simion Bărnuțiu, str.Metalurgiei, str.Mesteacănului, str.Runcului, str.Cuprului, str.Oltului, str.Nisiparilor, str.Ceahlăului, str.Trompetei, str.Lăcrămioarelor, str.Potcoavei, str.Pintea Viteazu, Al.Serelor, Al.Expoziției,  P-ța Revoluției, P-ța Millenium, loc.Cătălina, SP3-Ocoliș, SP8, SP8 – Culcea, SP.-str.Lacului (Firiza)

 

7.

Iulie

str.Fructelor, str.Soarelui, str.Sănătății, str.Ciocârliei, str.Traian Vuia, str.Trandafirilor, str.Magnoliei, str.Grigore Ureche, str.Nucului, str.Miron Costin, str.Toamnei, str.Băii, str.Turbinei, str.Minerva, str.Porumbeilor, str.Rândunicii, str.Târnavelor, str.Lăcătuș, str.Crișului, str.Șteampului, str.Rodnei, str.Morii, str.Pietrosului, str.Salcâmului, str.Săsar, str.Tin eretului, str.Podul Viilor, str.Hera, str.Minerilor, str.Fierăstrăului, str.Bernard Shaw, str.Dealul Florilor, str.Câmpul Tineretului, str.Petofi Sandor, str.Stibinei, str.Busuiocului, str.Iasomiei, str.Plaiului, str.Oașului, str.Dealul Cruci, str.Privighetorii, str.Zambilei, str.Macului, Al.Nicolae Grigorescu, Al.Zambilei, Al.Dobrogei, SP1 – SP2, SP6 – SP7, SP9, SP - STO

                   

8.

August

bd.Independenței, bd.București, str.Victoriei, str.Tâmplarilor, str.16 Februarie, str.Griviței, str.Mărului, str.Splaiul Republicii, str.Alba Iulia, str.Colinei, str.Banului, str.Oțelarilor, str.Teodor Demetrescu, str.Mogoșa, str.Vagonetarilor, str.Cerbului, str.Colonia Topitorilor, str.Teodor Aman, str.Mărului, str.Fazanului, str.Pârâului, str.Barajului, str. Teiului, str.Tauri, str.Caișilor, str.Poștașului, str.Arțarului, str.Doinei, str.Zefirului, str.Poiana, str.Podinei, str.Bodi, str.Uzinei, str.Turnătorilor, str.Nicovalei, str.Oituz 2-4, SP5, SP4 -Chechiș, SP- Bettel, SP Pandurilor (Firiza), SPC3.

9.

Septembrie

str.Valea Borcutului, str.Aurel Vlaicu, str.Frumușeaua, str.Alunului, str.Brândușelor, str.E.Racoviță, str.Păpădiei, str.Berăriei, str.Lămâiței, str.Prunului, str.Cristian, str.Plevnei, str.Hornului, str.Gutinului, str.Primăverii, str.Funicularului, str.Arinului, str.Haiducilor, str.Herja, str.Hija, str.Carierei, str.Prundului, str.Afinei, str.Pădurarilor, str.Păstrăvului, str.Râului, str.Baladei, str.Lunci, str.Imașului str.Vlad Țepes 11,  Pășunii 5, S.P. 10- S.P. 11 Coruia, S.P. 3 Chechiș, S.P. Valea Neagră, S.P.1 – S.P. 2 sat Sasar

10.

Octombrie

Bd.Unirii, str.Forestierilor, str.Firiza, str.Brazilor, str.Lacului, str.Blidari, str.Valea Neagră, str.Pandurilor, str.Imașului, str.Fântânele, str.Oșenilor, str.Vălinilor, str.Arenei, str.Agrișelor, str.Fragilor, str.Răzoarelor, str.Corbului, str.Valea Cerbului, str.Gordanului, str.Balla Jozsef, str.Bilțiu Dăncuș.Traian, str.Vida Gheza, str.Lidia Agricola, str.Măgura, str.Grănicerilor, str.Vasile Alecsandri, str.Mihai Eminescu, str.Cloșca, str.Horea, str.Electrolizei, str.Oborului,str.Bogdan Vodă 6, str.Bucovinei 8, SP1 – SP2 Chechiș, SP12 -  Coruia, SP - Gerom

11.

Noiembrie

bd.Independenței, bd.Decebal, bd. București, str.Barajului, strVasile Lucaciu, str.8 Martie, str.Industriei, str.Minerilor, str.Victoriei, str.Valea Borcutului, str.Aurel Vlaicu, str.Saturn, str.Neptun, str.Uranus, str.Jupiter, SP13 Coruia, SP Chioarului, SP Mihai Eminescu, SP9 Coltău

12.

Decembrie*

bd.Traian, bd.Republicii, str.Iuliu Maniu, str.Victor Babeș, str.I.L.Caragiale, str.Al.Odobescu, str.Gheorghe Marinescu, str.Dimitrie Cantemir, str.Dragoș Vodă, str.Florilor, str.Gheorghe Șincai, str.Andrei Mureșan, str.Cuza Vodă, str.Pășunii, str.Vasile Alecsandri, str.Progresului, str.Culturii, str.Griviței, str.Alba Iulia, str.Colonia Topitorilor, SP1 – SP2 Săsar, SP str.Lacului (Firiza), SP Valea Roșie, SP Hera

Notă: * dacă condițiile meteo vor permite executarea lucrărilor