Programul de revizii tehnice, reparații curente și spălare pe rețelele de distribuție a apei potabile aferente municipiului Baia Mare și zonele limitrofe pe anul 2020

                                                     

Conform "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare, consolidat si armonizat pentru judetul Maramures", aprobat prin Hotarirea Adunarii Generale a ADI-Maramures nr. 1/2013, reviziile tehnice si reparatiile curente (lucrările de întreţinere) la reţeaua de distribuţie constau în:

a) verificarea stării şi integritatea hidranţilor şi remedierea imediată a deficienţelor: capacele de protecţie, pierderea de apă, intervenţia neautorizată, blocarea hidranţilor, existenţa inscripţiilor de marcaj;

b) verificarea stării căminelor de vane: existenţa capacelor, starea capacelor de cămin şi înlocuirea imediată cu capace mai sigure, starea interioară a căminului (are apă, are deşeuri, are legături neautorizate, construcţia este întreagă, dacă scară nu este corodată, piesele metalice sunt vopsite etc.);

d) montarea indicatoarelor rutiere şi a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona în care capacele ce se găsesc pe calea rutieră sunt lipsă/defecte, după caz;

e) verificarea ca după refacerea căii de circulaţie capacele să fie la cota noii căi de rulare;

f) curăţarea căminelor, evacuarea apei, repararea căminului, vopsirea părţilor metalice;

g) verificarea funcţionării vanelor, vanelor de reglare a presiunii şi ventilelor de aerisire;

h) controlul pierderilor de apă (integral, la cel puţin 2 ani pentru reţelele de distribuţie);

j) asigurarea stării normale de funcţionare a nodurilor în care se prelevează probe pentru urmărirea calităţii apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare;

k) spălarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mică, ca urmare a reducerii consumului, lunar sau la intervale ce se decid în funcţie de indicaţiile organelor sanitare de inspecţie, sau acolo unde se semnalează probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenţa bacteriilor etc.);

l) verificarea debitului şi presiunii la branşamentul utilizatorului, în secţiuni caracteristice;

m) aerisirea tronsoanelor cu defecţiuni de funcţionare cunoscute.

Dacă cu ocazia inspecţiilor pe reţelele de distribuţie a apei, se constată :

 1. a) asfaltarea capacelor căminelor de vizitare;
 2. b) denivelări mai mari de 1 cm;
 3. c) degradarea capacelor şi/sau a ramelor căminelor cauzate de trafic, lipsa capacelor;
 4. d) degradarea capacelor şi/sau a ramelor căminelor cauzate de intervenţia utilajelor de dezăpezire;
 5. e) degradarea capacelor şi/sau a ramelor căminelor datorate uzurii,

Acestea vor fi comunicate, în scris, primăriilor în cauză exceptând situația de la punctul e) care este în sarcina operatorului de alimentare cu apă și canalizare.

Hidranţii avariaţi trebuie înlocuiţi de către operatorul de apă şi canalizare cu alţi hidranţi, întrucât produc o pierdere mare de apă. Pentru hidranţii montaţi pe artere, dar fără vană de izolare, se va analiza soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vană amplasată direct în pământ.

În cadrul lucrărilor de reparaţii se poate include şi operaţiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii în reţea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apă din reţea.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Baia Mare distribuie apa și în zonele limitrofe orașului. În prezentul program este inclusă și întreținerea, exploatarea subsistemelor după cum urmează:

 1. SUBSISTEMUL VEST: Săsar, Recea, Mocira, Lăpușel, Bozânta Mică, Bozânta Mare;
 2. SUBSISTEMUL NORD-VEST: Hideaga, Pribilești, Mogoșești, SatuLung;
 3. SUBSISTEMUL SUD: Satu Nou de Jos, Cătălina, Coltău, Săcălășeni, Culcea, Coruia, Coaș;
 4. SUBSISTEMUL SUD-EST: Groși, Ocoliș, Chechiș, Dumbravița, Rus, Unguraș, Șindrești, Cărbunari, Berința.

Astfel, pe lângă procedurile de exploatare și întreținere la rețeaua de distribuție în aceste zone se impune aplicarea procedurilor la transportul și la înmagazinarea apei potabile.

Conform regulamentului precizat mai sus în timpul inspecției la componentele destinate transportului apei se verifică:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.;

b) supratraversările: starea structurii de rezistenţă, tendinţa râului de erodare a malurilor, suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea termoizolaţiei/hidroizolaţiei;

c) starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară: depozite de deşeuri necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenţa mijloacelor de reparare a conductei, tendinţa de lunecare a terenului etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protecţie etc.);

e) starea altor mijloace de asigurare a funcţionării;

f) starea staţiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă există; în staţie se va intra numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens;

g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apă în vederea controlului asupra calităţii.

Lucrarile de intretinere la transportul apei se realizeaza astfel:

a) se verifică şi se corectează funcţionalitatea tuturor armăturilor, căminelor;

b) se curăţă şi se înierbează zonele de protecţie sanitară;

c) se etanşează vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversări, elemente de semnalizare;

d) se verifică subtraversările de drumuri naţionale şi căi ferate;

e) se verifică stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasări;

f) se verifică pierderile de apă pe tronsoane;

g) se detectează eventuale branşări neautorizate;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aducţiunii;

i) se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc.).

Lucrarile de inspectie la rezervoare constau in verificarea urmatoarelor:

 1. starea imprejmuirilor si a portilor, usilor de acces, a scarilor, a indicatoarelor privind accesul strict a personalului;
 2. starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară (nivel iarba, arbori, frunze cazute, tufe, etc.);
 3. starea constructiei propriu-zise a rezervorului, atit la partea structurala (eventuale crapaturi, caderi de tencuiala, exfolieri de vopsea, lipsa piulite) cit si la partea functionala (grad de etansare – eventuale pierderi, aerisire, izolatie termica);
 4. starea caminelor de vane cit si a pieselor si componentelor din interiorul acestora, a vanelor de siguranta si control pentru nivelul apei din rezervor.

Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să nu permită contaminare din exterior.

Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire.

Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis şi se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor.

Personalul de operare va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat.

Întreţinerea rezervoarelor de înmagazinare cuprinde  totalitatea operaţiilor care se efectuează la construcţiile şi instalaţiile respective, pentru ca acestea să-şi menţină sau în cazul avariilor să-şi restabilească capacitatea de înmagazinare în condiţii tehnice şi sanitare corespunzătoare.

Întreţinerea acestora cuprinde următoarele operaţiuni:

 1. - revizia preventivă a tuturor instalaţiilor şi construcţiilor
 2. - remedierea avariilor.

LUNA IANUARIE

NR. CRT.

ZONA

STRADA

 
 

1

Cartier REPUBLICII

Decebal

 

2

Cartier DEPOZITELOR

Bucuresti (dupa pod CF)

 

3

Cartier REPUBLICII

Cuza Voda

 

4

Cartier DEPOZITELOR

Dragos Voda

 

5

Cartier DEPOZITELOR

Aleea Rotunda

 

6

Cartier DEPOZITELOR

Aleea Filaturii

 

7

Cartier DEPOZITELOR

Motorului

 

8

Cartier DEPOZITELOR

Margeanului

 

9

Cartier DEPOZITELOR

Depozitelor

 

10

Cartier DEPOZITELOR

Fabricii

 

11

Cartier DEPOZITELOR

Topazului

 

12

Cartier DEPOZITELOR

Sperantei

 

13

Cartier DEPOZITELOR

Bazaltului

 

14

Cartier DEPOZITELOR

Europa

 

15

Cartier DEPOZITELOR

Iazului

 

16

Cartier DEPOZITELOR

Islazului

 

17

Cartier DEPOZITELOR

Aleea Stelei

 

LUNA FEBRUARIE

NR. CRT

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier SASAR

Victoriei  (I. Maniu – Nucului)

 

2

Cartier SASAR

b-dul Independentei

 

3

Cartier SASAR

Ion Slavici

 

4

Cartier SASAR

Petre Dulfu

 

5

Cartier SASAR

Aleea Noua

 

6

Cartier SASAR

Stefan cel Mare

 

7

Cartier SASAR

Gheorghe Marinescu

 

8

Cartier SASAR

Ion Luca Caragiale

 

9

Cartier SASAR

Dimitrie Cantemir

 

10

Cartier SASAR

Iza

 

11

Cartier SASAR

Ciprian Porumbescu

 

12

Cartier SASAR

Alexandru Odobescu

 

13

Cartier SASAR

George Enescu

 

14

Cartier SASAR

Narciselor

 

15

Cartier SASAR

Ghioceilor

 

16

Cartier SASAR

Victor Babes

 

17

Cartier SASAR

Fructelor

 

18

Cartier SASAR

Soarelui

 

19

Cartier SASAR

Sanatatii

 

20

Cartier SASAR

Ciocirliei

 

21

Cartier SASAR

Trandafirilor

 

22

Cartier SASAR

Traian Vuia

 

23

Cartier SASAR

Grigore Ureche

 

24

Cartier SASAR

Magnoliei

 

25

Cartier SASAR

Costache Negruzzi

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - transport

Baia Mare - Sasar - Bozinta Mare

 

SS. Sud 2.

SUBSISTEM SUD - transport

Baia Mare - Rezervor Tirg Auto

 

SS. Sud 3.

SUBSISTEM SUD - transport

Rez. Tirg Auto -  Rez. Satu Nou de Jos

 

SS. Sud Est 4.

SUBSISTEM SUD EST - transport

Baia Mare - SP Eminescu

 

LUNA MARTIE

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier FERNEZIU

Lunci

 

2

Cartier FERNEZIU

Barajului

 

3

Cartier FERNEZIU

Pastravului

 

4

Cartier FERNEZIU

Padurarilor

 

5

Cartier FERNEZIU

Raului

 

6

Cartier FERNEZIU

Afinei

 

7

Cartier FERNEZIU

Arinului

 

8

Cartier FERNEZIU

Gutinului

 

9

Cartier FERNEZIU

Pietrarilor

 

10

Cartier FERNEZIU

Uzinei

 

11

Cartier FERNEZIU

Turnatorilor

 

12

Cartier FERNEZIU

Nicovalei

 

13

Cartier FERNEZIU

Zefirului

 

14

Cartier FERNEZIU

Poiana

 

15

Cartier FERNEZIU

Podinei

 

16

Cartier FERNEZIU

Valea Stejarului

 

17

Cartier FERNEZIU

Artarului

 

18

Cartier FERNEZIU

Arenei

 

19

Cartier FERNEZIU

Ignisului

 

20

Cartier FERNEZIU

Ferigii

 

21

Cartier FERNEZIU

Caisilor

 

22

Cartier FERNEZIU

Teiului

 

23

Cartier FERNEZIU

8 Martie

 

24

Cartier FERNEZIU

Agriselor

 

25

Cartier FERNEZIU

Avantului

 

26

Cartier FERNEZIU

Baladei

 

27

Cartier FERNEZIU

Bodi

 

28

Cartier FERNEZIU

Carierei

 

29

Cartier FERNEZIU

Cerbului

 

30

Cartier FERNEZIU

Fragilor

 

31

Cartier FERNEZIU

Funicularului

 

32

Cartier FERNEZIU

Haiducilor

 

33

Cartier FERNEZIU

Hija

 

34

Cartier FERNEZIU

Herja

 

35

Cartier FERNEZIU

Hornului

 

36

Cartier FERNEZIU

Imasului

 

37

Cartier FERNEZIU

Primaverii

 

 

38

Cartier FERNEZIU

Prundului

 

39

Cartier FERNEZIU

Razoarelor

 

40

Cartier FERNEZIU

Valea Cerbului

 

41

Cartier FERNEZIU

Doinei

 

42

Cartier FERNEZIU

Ecoului

 

43

Cartier FERNEZIU

Berdu

 

44

Cartier FERNEZIU

Cimpul lui Traian

 

45

Cartier FERNEZIU

Dorului

 

46

Cartier FERNEZIU

Drum Nou

 

47

Cartier FERNEZIU

Lazuri

 

48

Cartier FERNEZIU

Limpedea

 

49

Cartier FERNEZIU

Paraului

 

50

Cartier FERNEZIU

Postasului

 

51

Cartier FERNEZIU

Taul Rosu

 

52

Cartier FERNEZIU

Tauri

 

53

Cartier FERNEZIU

Valea Glodisor

 

54

Cartier FERNEZIU

Valea Tinei

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - transport

Baia Mare - Mocira – Recea

 

SS. Vest 2.

SUBSISTEM VEST - transport

Sasar - Recea - Lapusel - Bozinta Mica

 

SS. Sud 3.

SUBSISTEM SUD - transport

Rez. Tirg Auto -  Satu Nou de Jos - Catalina - Sacalaseni - Rez. Culcea

 

SS. Sud 4.

SUBSISTEM SUD - transport

Sacalaseni - Rez. Coruia

 

SS. Sud Est 5.

SUBSISTEM SUD EST - transport

SP Eminescu - Rez. Grosi

 

SS. Sud Est 6.

SUBSISTEM SUD EST - transport

Grosi - Rez. Chechis

 

SS. Sud Est 7.

SUBSISTEM SUD EST - transport

DN 18B, DJ 184A - Rez. Dumbravita

 

SS. Sud Est 8.

SUBSISTEM SUD EST - transport

Dumbravita - Rez. Rus

 

SS. Nord-Vest 9.

SUBSISTEM Nord-Vest

Baia Mare – Rez. Hideaga

 

LUNA APRILIE

NR. CRT

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier FERNEZIU

Colonia Topitorilor

 

2

Cartier FERNEZIU

Theodor Aman

 

3

Cartier GRIVITA

Vagonetarilor

 

4

Cartier GRIVITA

Mogosa

 

5

Cartier GRIVITA

Alba Iulia

 

6

Cartier GRIVITA

Traian Demetrescu

 

7

Cartier FERNEZIU

Corbului

 

8

Cartier GRIVITA

Colinei

 

9

Cartier GRIVITA

Fazanului

 

10

Cartier GRIVITA

Grivitei

 

11

Cartier GRIVITA

Splaiul Republicii

 

12

Cartier GRIVITA

Marului

 

13

Cartier GRIVITA

16 Februarie

 

14

Cartier GRIVITA

Timplarilor

 

15

Cartier GRIVITA

Industriei

 

16

Cartier GRIVITA

Pta 1848 (Minelor)

 

17

Cartier GRIVITA

Banului

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - distributie

Retea distributie Sasar

 

SS. Sud 2.

SUBSISTEM SUD - transport

Coruia - Rez. Coas

 

SS. Sud Est 3.

SUBSISTEM SUD EST - transport

DN 18B, DJ 184A - Rez. Carbunari

 

SS. Sud Est 4.

SUBSISTEM SUD EST - transport

DN 18B, DJ 184A - Rez. Berinta

 

SS. Nord-Vest 5.

SUBSISTEM Nord-Vest - distributie

Baia Mare – Pribilesti

 

 

 

LUNA MAI

 

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier GRIVITA

Minerilor

 

2

Cartier GRIVITA

Izvor + Zambilei

 

3

Cartier GRIVITA

Privighetorii

 

4

Cartier GRIVITA

Dealul Crucii

 

5

Cartier GRIVITA

Busuiocului

 

6

Cartier GRIVITA

Plaiului

 

7

Cartier GRIVITA

Aleea Plaiului

 

8

Cartier GRIVITA

Oasului

 

9

Cartier GRIVITA

Stibinei

 

10

Cartier GRIVITA

Iasomiei

 

11

Cartier FERNEZIU

Gorunului

 

12

Cartier FERNEZIU

Corbului

 

13

TAUTII DE SUS

Gordanului

 

14

TAUTII DE SUS

Viilor

 

15

Cartier FIRIZA

Firiza

 

16

Cartier FIRIZA

Valini

 

17

Cartier FIRIZA

Valea Valenilor

 

18

Cartier FIRIZA

Lobodei

 

19

Cartier FIRIZA

Pandurilor

 

20

Cartier FIRIZA

Mugurilor

 

21

Cartier FIRIZA

Fantanele

 

22

Cartier FIRIZA

Forestierilor

 

23

Cartier FIRIZA

Brazilor

 

24

Cartier FIRIZA

Tapinarilor

 

25

Cartier FIRIZA

Osenilor

 

26

Cartier FIRIZA

Valea Neagra

 

27

Cartier FIRIZA

Dambului

 

28

Cartier FIRIZA

Blidari

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - distributie

Retea distributie Bozinta Mare

 

SS. Sud 2.

SUBSISTEM SUD - rezervoare

Rezervor Tirg Auto Satu Nou de Jos

 

SS. Sud Est 3.

SUBSISTEM SUD EST - rezervoare

Rezervor Grosi

 

SS. Nord-Vest 4.

SUBSISTEM Nord-Vest - distributie

Baia Mare – Mogosesti

 

LUNA IUNIE

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier Orasul Vechi

Piata Libertatii

 

2

Cartier Orasul Vechi

V. Lucaciu dreapta

 

3

Cartier Orasul Vechi

Carausilor

 

4

Cartier Orasul Vechi

13 Septembrie

 

5

Cartier Orasul Vechi

Zorilor

 

6

Cartier Orasul Vechi

Bujorului

 

7

Cartier Orasul Vechi

Nufarului

 

8

Cartier Orasul Vechi

Inchisa

 

9

Cartier Orasul Vechi

Mioritei

 

10

Cartier Orasul Vechi

Tiblesului

 

11

Cartier Orasul Vechi

Monetariei

 

12

Cartier Orasul Vechi

Piata Viitorului

 

13

Cartier Orasul Vechi

Crinului

 

14

Cartier Orasul Vechi

Mihai Viteazul

 

15

Cartier Orasul Vechi

Dacia

 

16

Cartier Orasul Vechi

Gheorghe Sincai

 

17

Cartier Orasul Vechi

Podul Viilor

 

18

Cartier Orasul Vechi

Steampului

 

19

Cartier Orasul Vechi

Lacatus

 

20

Cartier Orasul Vechi

Crisului

 

21

Cartier Orasul Vechi

Pietrosului

 

22

Cartier Orasul Vechi

Rodnei

 

23

Cartier Orasul Vechi

Morii

 

24

Cartier Orasul Vechi

Tineretului

 

25

Cartier Orasul Vechi

Teatrului

 

26

Cartier Orasul Vechi

Andrei Muresan

 

27

Cartier Orasul Vechi

Carpati

 

28

Cartier Orasul Vechi

Argesului

 

29

Cartier Orasul Vechi

Salcimului

 

30

Cartier Orasul Vechi

Sasarului

 

31

Cartier Orasul Vechi

Nicolae Titulescu

 

32

Cartier Orasul Vechi

Pta Revolutiei

 

33

Cartier Orasul Vechi

Bucuresti (Pta Revolutiei – Unirii)

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - distributie

Retea distributie Bozinta Mica

 

SS. Sud 2.

SUBSISTEM SUD - rezervoare

Rezervor Culcea

 

SS. Sud 3.

SUBSISTEM SUD - distributie

Retea distributie Satu Nou de Jos - pe rezervor

 

SS. Sud 4.

SUBSISTEM SUD - distributie

Retea distributie Satu Nou de Jos - pe transport

 

SS. Sud Est 5.

SUBSISTEM SUD EST - rezervoare

Rezervor Chechis

 

SS. Sud Est 6.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Grosi

 

SS. Sud Est 7.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Ocolis

 

LUNA IULIE

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier GRIVITA

Ferastraului

 

2

Cartier VALEA ROSIE

Bernard Shaw

 

3

Cartier VALEA ROSIE

C. Brancusi

 

4

Cartier VALEA ROSIE

N. Grigorescu

 

5

Cartier VALEA ROSIE

V. Rosie

 

6

Cartier VALEA ROSIE

Petofi Sandor

 

7

Cartier VALEA ROSIE

D. Florior

 

8

Cartier VALEA ROSIE

C. Tineretului

 

9

Cartier VALEA ROSIE

Hera

 

10

Cartier VALEA ROSIE

Constructiei

 

11

Cartier VALEA ROSIE

Magura

 

12

Cartier VALEA ROSIE

Gh. Pop de Basesti

 

13

Cartier VALEA ROSIE

Cuartului

 

14

Cartier VALEA ROSIE

Malinului

 

15

Cartier VALEA ROSIE

Castanilor

 

16

Cartier VALEA ROSIE

Garibaldi

 

17

Cartier VALEA ROSIE

Dorobantilor

 

18

Cartier VALEA ROSIE

T. Vladimirescu

 

19

Cartier Orasul Vechi

V. Lucaciu stinga

 

20

Cartier Orasul Vechi

Eliberarii

 

21

Cartier Orasul Vechi

Electrolizei

 

22

Cartier Orasul Vechi

Aleea Electrolizei

 

23

Cartier Orasul Vechi

Sudului

 

24

Cartier Orasul Vechi

Oborului

 

25

Cartier Orasul Vechi

Phoenix

 

26

Cartier Orasul Vechi

Postfundus

 

27

Cartier Orasul Vechi

Oltului

 

28

Cartier Orasul Vechi

Nisiparilor

 

29

Cartier Orasul Vechi

Potcoavei

 

30

Cartier Orasul Vechi

Lacramioarelor

 

31

Cartier Orasul Vechi

Trompetei

 

32

Cartier Orasul Vechi

Simion Barnutiu

 

33

Cartier Orasul Vechi

Paris

 

34

Cartier Orasul Vechi

Ceahlaului

 

35

Cartier Orasul Vechi

Mesteacanului

 

36

Cartier VALEA ROSIE

Victoriei  (Podul Viilor – I. Maniu)

 

37

Cartier VALEA ROSIE

M. Sadoveanu

 

38

Cartier VALEA ROSIE

N. Balcescu

 

39

Cartier VALEA ROSIE

I. Creanga

 

40

Cartier VALEA ROSIE

St. Luchian

 

41

Cartier VALEA ROSIE

Pictorilor

 

42

Cartier SASAR

Viilor

 

43

Cartier VALEA ROSIE

Soimului

 

44

Cartier VALEA ROSIE

Mierlei

 

45

Cartier VALEA ROSIE

Baii

 

46

Cartier VALEA ROSIE

Minerva

 

47

Cartier VALEA ROSIE

Rindunicii

 

48

Cartier VALEA ROSIE

Al. Porumbeilor

 

49

Cartier VALEA ROSIE

Tirnavelor

 

50

Cartier VALEA ROSIE

F. Karoly

 

51

Cartier VALEA ROSIE

H. Simon

 

52

Cartier VALEA ROSIE

I. M. Klein

 

53

Cartier VALEA ROSIE

Al. Aurora

 

54

Cartier VALEA ROSIE

Luptei

 

55

Cartier VALEA ROSIE

Proletarilor

 

56

Cartier VALEA ROSIE

Iuliu Maniu

 

57

Cartier VALEA ROSIE

Turbinei

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - distributie

Retea distributie Mocira

 

SS. Sud 2.

SUBSISTEM SUD - rezervoare

Rezervor Coruia

 

SS. Sud 3.

SUBSISTEM SUD - distributie

Retea distributie Sacalaseni

 

SS. Sud 4.

SUBSISTEM SUD - distributie

Retea distributie Culcea

 

SS. Sud Est 5.

SUBSISTEM SUD EST - rezervoare

Rezervor Dumbravita

 

SS. Sud Est 6.

SUBSISTEM SUD EST - rezervoare

Rezervor Rus

 

SS. Sud Est 7.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Chechis

 

SS. Sud Est 8.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Dumbravita

 

 

LUNA AUGUST

NR.

CRT

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier Orasul Vechi

Horea

 

2

Cartier Orasul Vechi

Cuprului

 

3

Cartier Orasul Vechi

Metalurgiei

 

4

Cartier Orasul Vechi

Runcului

 

5

Cartier Orasul Vechi

Anton Pann

 

6

Cartier Orasul Vechi

Atletilor

 

7

Cartier Orasul Vechi

Caprioarei

 

8

Cartier Orasul Vechi

Silviculturii

 

9

Cartier Orasul Vechi

Somesului

 

10

Cartier Orasul Vechi

Olarilor

 

11

Cartier Orasul Vechi

1 Mai

 

12

Cartier Orasul Vechi

Turnului

 

13

Cartier Orasul Vechi

Crisan

 

14

Cartier Orasul Vechi

30 Decembrie

 

15

Cartier Orasul Vechi

Piata Pacii

 

16

Cartier Orasul Vechi

Aleea Armoniei

 

17

Cartier Orasul Vechi

Closca

 

18

Cartier Orasul Vechi

Pintea Viteazul

 

19

Cartier Orasul Vechi

Universitatii

 

20

Cartier Orasul Vechi

Luminisului

 

21

Cartier Orasul Vechi

Motilor

 

22

Cartier Orasul Vechi

Tirgului

 

23

Cartier Orasul Vechi

Tebea

 

24

Cartier Orasul Vechi

Energiei

 

25

Cartier Orasul Vechi

Ciresilor

 

26

Cartier Orasul Vechi

Berzei

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - distributie

Retea distributie Recea

 

SS. Sud 2.

SUBSISTEM SUD - rezervoare

Rezervor Coas

 

SS. Sud 3.

SUBSISTEM SUD - distributie

Retea distributie Coruia

 

SS. Sud Est 4.

SUBSISTEM SUD EST - rezervoare

Rezervor Carbunari

 

SS. Sud Est 5.

SUBSISTEM SUD EST - rezervoare

Rezervor Berinta

 

SS. Sud Est 6.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Rus

 

SS. Sud Est 7.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Sindresti

 

 

LUNA SEPTEMBRIE

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier VASILE ALECSANDRI

M. Eminescu

 

2

Cartier VASILE ALECSANDRI

Pta Izvoarelor

 

3

Cartier VASILE ALECSANDRI

Reconstructiei

 

4

Cartier VASILE ALECSANDRI

Marinarilor

 

5

Cartier VASILE ALECSANDRI

Gh. Doja

 

6

Cartier VASILE ALECSANDRI

Cosasilor

 

7

Cartier VASILE ALECSANDRI

Plugarilor

 

8

Cartier VASILE ALECSANDRI

Muncii

 

9

Cartier VASILE ALECSANDRI

Marasesti

 

10

Cartier VASILE ALECSANDRI

Macului

 

11

Cartier VASILE ALECSANDRI

Coltau

 

12

Cartier VASILE ALECSANDRI

V. Alecsandri (stinga)

 

13

Cartier VASILE ALECSANDRI

Cehov

 

14

Cartier VASILE ALECSANDRI

Lebedei

 

15

Cartier VASILE ALECSANDRI

Bobalna

 

16

Cartier VASILE ALECSANDRI

13 Decembrie

 

17

Cartier VASILE ALECSANDRI

Lupului

 

18

Cartier VASILE ALECSANDRI

Garoafei

 

19

Cartier VASILE ALECSANDRI

Paunului

 

20

Cartier VASILE ALECSANDRI

Republicii (Unirii - Granicerilor)

 

21

Cartier VASILE ALECSANDRI

Paltinisului

 

22

Cartier VASILE ALECSANDRI

Granicerilor

 

23

Cartier VASILE ALECSANDRI

Al. Marasti

 

24

Cartier VASILE ALECSANDRI

Pasunii

 

25

Cartier VASILE ALECSANDRI

Rapsodiei

 

26

Cartier VASILE ALECSANDRI

Melodiei

 

27

Cartier Orasul Vechi

Ariesului

 

28

Cartier Orasul Vechi

Chioarului

 

29

Cartier Orasul Vechi

Sebesului

 

30

Cartier Orasul Vechi

Vrancei

 

31

Cartier VASILE ALECSANDRI

Codrului

 

32

Cartier VASILE ALECSANDRI

Carbunari

 

33

Cartier VASILE ALECSANDRI

Copalnic

 

34

Cartier VASILE ALECSANDRI

D. Grosului

 

35

Cartier VASILE ALECSANDRI

Dumbravita

 

36

Cartier VASILE ALECSANDRI

Dumbravei

 

37

SUBSISTEM SUD - distributie

Retea distributie Catalina - Coltau

 

SS. Vest 1.

SUBSISTEM VEST - distributie

Retea distributie Lapusel

 

SS. Sud 2.

SUBSISTEM SUD - distributie

Retea distributie Coas

 

SS. Sud Est 3.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Unguras

 

SS. Sud Est 4.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Carbunari

 

SS. Sud Est 5.

SUBSISTEM SUD EST - distributie

Retea distributie Berinta

 

LUNA OCTOMBRIE

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier PROGRESULUI

Culturii

 

2

Cartier PROGRESULUI

Florilor

 

3

Cartier PROGRESULUI

Unirii

 

4

Cartier PROGRESULUI

22 Decembrie

 

5

Cartier PROGRESULUI

Progresului

 

6

Cartier PROGRESULUI

Scolii

 

7

Cartier PROGRESULUI

Romana

 

8

Cartier PROGRESULUI

Al. Romana

 

9

Cartier PROGRESULUI

Avram Iancu

 

10

Cartier Orasul Vechi

Piata 1 Iunie

 

11

Cartier PROGRESULUI

E. Teodoroiu

 

12

Cartier PROGRESULUI

Agriculturii

 

13

Cartier PROGRESULUI

Luceafarului

 

14

Cartier PROGRESULUI

Luminitei

 

15

Cartier PROGRESULUI

9 Mai

 

16

Cartier PROGRESULUI

Rozelor

 

17

Cartier PROGRESULUI

B. St. Delavrancea

 

18

Cartier PROGRESULUI

Hortensiei

 

19

Cartier PROGRESULUI

Expozitiei

 

20

Cartier PROGRESULUI

Serelor

 

21

Cartier REPUBLICII

G. Cosbuc

 

22

Cartier REPUBLICII

Unirii ( riul Sasar - Bucuresti)

 

23

Cartier REPUBLICII

Gh. Bilascu

 

24

Cartier REPUBLICII

Ion Sugariu

 

25

Cartier REPUBLICII

Ana Ipatescu

 

26

Cartier REPUBLICII

N. Iorga

 

27

Cartier REPUBLICII

Petru Maior

 

28

Cartier REPUBLICII

Aviatorilor

 

29

Cartier REPUBLICII

Republicii (riul Sasar - Bucuresti)

 

LUNA NOIEMBRIE

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier VALEA BORCUTULUI

Victoriei  (Nucului – Independentei STO)

 

2

Cartier VALEA BORCUTULUI

Al. Toamnei

 

3

Cartier VALEA BORCUTULUI

Miron Costin

 

4

Cartier VALEA BORCUTULUI

Cristian

 

5

Cartier VALEA BORCUTULUI

Nucului

 

6

Cartier VALEA BORCUTULUI

Berariei

 

7

Cartier VALEA BORCUTULUI

Salciei

 

8

Cartier VALEA BORCUTULUI

Sanzienelor

 

9

Cartier VALEA BORCUTULUI

Prunului

 

10

Cartier VALEA BORCUTULUI

Maciesului

 

11

Cartier VALEA BORCUTULUI

Papadiei

 

12

Cartier VALEA BORCUTULUI

Brinduselor

 

13

Cartier VALEA BORCUTULUI

Margaretei

 

14

Cartier VALEA BORCUTULUI

Panselutei

 

15

Cartier VALEA BORCUTULUI

Plevnei

 

16

Cartier VALEA BORCUTULUI

V. Borcutului

 

17

Cartier VALEA BORCUTULUI

Vida Geza

 

18

Cartier VALEA BORCUTULUI

Balla Joszef

 

19

Cartier VALEA BORCUTULUI

Frumuseaua

 

20

Cartier VALEA BORCUTULUI

Emil Racovita

 

21

Cartier VALEA BORCUTULUI

Crizantemelor

 

22

Cartier VALEA BORCUTULUI

Daliei

 

23

Cartier VALEA BORCUTULUI

Muscatelor

 

24

Cartier VALEA BORCUTULUI

Lidia Agricola

 

25

Cartier VALEA BORCUTULUI

Liliacului

 

26

Cartier VALEA BORCUTULUI

Iederei

 

27

Cartier VALEA BORCUTULUI

Freziei

 

28

Cartier VALEA BORCUTULUI

Plevnei

 

29

Cartier VALEA BORCUTULUI

Cameliei

 

30

Cartier VALEA BORCUTULUI

Ulmului

 

31

Cartier VALEA BORCUTULUI

Corcodusului

 

32

Cartier VALEA BORCUTULU

Alunului

 

33

Cartier VALEA BORCUTULUI

Biltiu Dancus

 

34

Cartier VALEA BORCUTULUI

Borzas

 

35

Cartier VALEA BORCUTULUI

Lamaitei

 

36

Cartier VALEA BORCUTULUI

Lalelei

 

37

Cartier VALEA BORCUTULUI

Orhideei

 

38

Cartier VALEA BORCUTULUI

Valea Borcutului

 

39

Cartier VALEA BORCUTULUI

Azaleelor

 

40

Cartier VALEA BORCUTULUI

Mimozei

 

41

Cartier VALEA BORCUTULUI

Dura

 

42

Cartier VALEA BORCUTULUI

Aurel Vlaicu

 

LUNA DECEMBRIE

NR. CRT.

ZONA

 

STRADA

 

 
 

1

Cartier TRAIAN

Bucuresti (Unirii -Decebal)

 

2

Cartier TRAIAN

Unirii  (Bucuresti - Republicii)

 

3

Cartier TRAIAN

Traian

 

4

Cartier TRAIAN

Munteniei

 

5

Cartier TRAIAN

Moldovei

 

6

Cartier TRAIAN

Olteniei

 

7

Cartier TRAIAN

Oituz

 

8

Cartier TRAIAN

Transilvaniei

 

9

Cartier TRAIAN

Rachetei

 

10

Cartier TRAIAN

Al. Dobrogei

 

11

Cartier GARII

Cosmonautilor

 

12

Cartier GARII

Lapusului

 

13

Cartier GARII

Saturn

 

14

Cartier GARII

Neptun

 

15

Cartier GARII

Uranus

 

16

Cartier GARII

Jupiter

 

17

Cartier GARII

Garii

 

18

Cartier GARII

Petru Rares

 

19

Cartier GARII

Bucovinei

 

20

Cartier GARII

Matei Basarab

 

21

Cartier GARII

Bogdan Voda

 

22

Cartier GARII

Amurgului

 

23

Cartier GARII

C. Brancoveanu

 

24

Cartier GARII

I. de Hunedoara

 

25

Cartier GARII

Vlad Tepes

 

26

Cartier GARII

Republicii (Bucuresti – Unirii)

 

Se vor verifica supratraversarile  si subtraversarile conductelor cu caminele aferente

NR. CRT.

ZONA

STRADA

 
 

1

LICEUL NR 1 (in spate)

8 MARTIE

 

2

CARPATI

CULTURII

 

3

GOLD PLAZA

DECEBAL

 

4

PLATFORMA  URBIS

8 MARTIE

 

5

CARAUSILOR

TRAIAN  DEMETRESCU

 

6

GRIVITEI

INDUSTRIEI

 

7

C. VECHI

PODUL VIILOR

 

8

SATU NOU DE SUS

FORESTIERULUI

 

9

C. VECHI

HERA