Anunt public privind revizuirea Deciziei etapei de incadrare nr. 124/28.05.2010

24 Dec 2014 Printează

S.C. VITAL S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de revizuire a Deciziei etapei de incadrare nr. 124/28.05.2010, pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures” -  Aglomerarea Viseu de Sus. 

Decizia autoritatii de mediu cat si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramures, in zilele de luni-joi intre orele 8-1630 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmmm.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Maramures cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramures, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt in presa.